« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Podvihov - Zápis č.3 zastupitelstva MČ Podvihov 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Podvihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_c.3_zastupitelstva_mc_podvihov_2019.pdf(PDF: 1.27 MB)
Prezenční listina
<br> z jednání ZMČ Podvihov
<br> konané 3.4.2019
<br> XXXXXX XXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> X/X <.>,__ ó <,>
<br> c _7 („ z,-- č.<.> --
<br> /
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> omluven
<br> XXXX XXXXX
<br> Mgr.Zdeněk Šíndlář
<br> %Ááť :? \
<br> Bc.XXXXX XXXXXX
<br> \
<br> Statutární město Opava
<br> Městská část Podvihov
<br> ZÁPIS
<br> z 3.zasedání zastupitelstva MČ Podvihov,konaného dne 03.04.2019 v 18:30 hod v zasedací místnosti MC Podvihov
<br> 01/03/ 19 Zahájení,schválení programu Starosta p.XXXXXX XXXX zahájil zasedání zastupitelstva,konstatoval,že zastupitelstvo je usnášení schopné,V počtu 6 zastupitelů,zastupitel XXXXXXX XXXXXX omluven zastupitelstvo schválilo program a tím bylo zasedání zahájeno <.>
<br> Hlasování: 6 pro — 0 proti — 0 zdržel se
<br> 02/03/19 Volba zapisovatele — navržen Bc.XXXXX XXXXXX Zastupitelé pověřili zapisovatelem Bc.Lukáše Krči-náře
<br> Hlasování: 6 pro — 0 proti — 0 zdržel se
<br> 03/03/ 19 Volba ověřovatelů zápisu — navržen p.XXXXX XXXXXXX a p.Petr Graoa Zastupitelé pověřili ověřovateli zápisu p.Luboše Střilku a p.Petra Gracu
<br> Hlasování: 6 pro * 0 proti — 0 zdržel se 04/03/19 Schválení znění smlouvy o pachtu mezi SM Opava,zastoupená MC Podvihov & Zemědělská a.s.Opava — Kylešovice Smlouvu předkládá: XXXXXXXX XXXXXX XXXX Zastupitelé se usnesli a souhlasí se zněním Pachtovní smlouvy,mezi SM Opava,zastoupenou MC Podvihov a Zemědělská a.s.— Opava Kylešovice <.>
<br> Hlasování: 6 pro — 0 proti — 0 zdržel se
<br> 05/03/ 19 Návrh odměn členům JSDH Podvihov ve výši 1800,— Kč/člen Předkládá: XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelé se usnesli a schválili návrh odměn členům JSDH Podvihov ve výši 1800,- Kč/člen.Odměna bude vyplácena dohodou o provedení práce <.>
<br> Hlasování: 6 pro — 0 proti — 0 zdržel se
<br> 06/03! 19 Návrh odměny ve výši 5000,—Kč pro velitele JSDH p.Radomíra Hozu
<br> Předkládá: XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelé se usnesli a schválili návrh odměny ve výši 5000; Kč pro velitele JSDH Podvi...

Načteno

edesky.cz/d/2875187

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Podvihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz