« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Podvihov - SB 046 - 20 - A

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Podvihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb046-20-ak.pdf(PDF: 90.19 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 46 Rozeslána dne 26.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 129.Zákon,kterým se mění zákon č.355/2019 Sb <.>,o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
<br>
<br> 129
<br> ZÁKON
<br> ze dne 24.března 2020 <,>
<br> kterým se mění zákon č.355/2019 Sb <.>,o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> Čl.I
<br> Zákon č.355/2019 Sb <.>,o státním rozpočtu Čes-
ké republiky na rok 2020,se mění takto:
<br> 1.V § 1 odst.1 se číslo „1 578 118 723 753“
nahrazuje číslem „1 488 318 723 753“,čís-
lo 1 618 118 723 753“ se nahrazuje čís-
lem „1 688 318 723 753“,číslo „40 000 000 000“ se
nahrazuje číslem „200 000 000 000“,slovo „zvýšení“
se nahrazuje slovem „snížení“,číslo „2 626 169 129“
se nahrazuje číslem „18 873 830 871“ a čís-
lo „42 626 169 129“ se nahrazuje čís-
lem „181 126 169 129“ <.>
<br> 2.V § 3 odst.1 se číslo „188 000 000 000“ na-
hrazuje číslem „330 000 000 000“ <.>
<br> 3.V příloze č.1 se číslo „1 578 118 723 753“
nahrazuje číslem „1 488 318 723 753“,čís-
lo „1 618 118 723 753“ se nahrazuje čís-
lem „1 688 318 723 753“,číslo „–40 000 000 000“
se nahrazuje číslem „–200 000 000 000“,čís-
lo „42 626 169 129“ se nahrazuje čís-
lem „181 126 169 129“ a číslo „–2 626 169 129“
se nahrazuje číslem „18 873 830 871“ <.>
<br> 4.V příloze č.2 se číslo „570 502 848 138“
nahrazuje číslem „545 502 848 138“,čís-
lo „510 353 985 554“ se nahrazuje čís-
lem „487 952 297 659“,číslo „7 767 920 000“
se nahrazuje číslem „767 920 000“,čís-
lo „630 000 000“ se nahrazuje číslem „30 000 000“ <,>
číslo „2 141 500 000“ se nahrazuje čís-
lem „641 500 000“,číslo „813 000 150 000“
se nahrazuje číslem „757 300 150 000“,čís-
lo „818 611 866 609“ se nahrazuje čís-
lem „762 911 866 609“,číslo „586 443 911 565“
se nahrazuje číslem „561 443 911 565“,čís-
lo „524 584 602 993“ se nahrazuje čís-
lem „502 182 915 098“,číslo „173 062 945 579“ se
nahrazuje číslem „163 962 945...

Načteno

edesky.cz/d/3725470


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Podvihov
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Podvihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz