« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Podvihov - SB 047 - 20 - A

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Podvihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb047-20-ak.pdf(PDF: 91.88 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 47 Rozeslána dne 26.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 130.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 131.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 132.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 130
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 26.března 2020 č.305
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.2 písm.g) krizového
zákona <.>
<br> Vláda
<br> ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky
a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních o dávkách
podle zákona č.117/1995 Sb <.>,o státní sociální podpoře,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.111/2006
Sb <.>,o pomoci v hmotné nouzi,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách <,>
ve znění pozdějších předpisů,zákona č.329/2011 Sb <.>,o poskytování dávek osobám se zdravotním posti-
žením a o změně souvisejících předpisů,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-
-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů,takto:
<br> 1.v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci;
v případech pro které zákon stanoví,že se rozhodnutí nevydává,může být prvním úkonem v řízení
doručení písemného oznám...

Načteno

edesky.cz/d/3725471


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Podvihov
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Podvihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz