« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Podvihov - SB 048 - 20 - A

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Podvihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb048-20.pdf(PDF: 127.71 kB)
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 48 Rozeslána dne 27.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 133.Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
<br> 134.Zákon,kterým se mění zákon č.592/1992 Sb <.>,o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,ve znění pozdějších předpisů
<br> 135.Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020
<br> 136.Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
<br> 137.Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
<br>
<br> 133
<br> ZÁKON
<br> ze dne 25.března 2020
<br> o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními
při epidemii v roce 2020
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> § 1
<br> Mimořádná opatření při epidemii
<br> (1) Mimořádným opatřením při epidemii se pro
účely tohoto zákona rozumí krizové opatření přijaté
vládou České republiky v době nouzového stavu
v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako
SARS CoV-2/ a mimořádné opatření vydané v roce
2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69
odst.1 písm.i),§ 69 odst.2 a § 80 odst.1 písm.g)
zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů k ochraně obyvatelstva
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem,která se
týkají zákazu osobní přítomnosti dětí,žáků a stu-
dentů v zařízeních a školách,jejichž uzavření je dů-
vodem vzniku nároku na ošetřovné nebo nároku na
služební volno s poskytnutím služebního příjmu <.>
<br> (2) Nároky podle tohoto zákona vznikají jen
v době platnosti mimořádného opatření při epidemii <.>
<br> (3) T...

Načteno

edesky.cz/d/3725472

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Podvihov
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Podvihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz