« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Zlatníky ze dne 11.02.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_05-2019(PDF: 243.48 kB)
1
<br> MĚSTSKÁ ČÁST
<br> ZLATNÍKY
<br>
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky,Úřad městské části
6.května 52/22,746 01 Opava – Zlatníky
Tel.: +420 604 229 424,Mail: zlatniky@opava-city.cz,DS: h2aarnb www.zlatniky.eu
<br> Usnesení z 5.zasedání ZMČ Zlatníky ze dne 11.02.2019 ANONYMIZOVANÁ VERZE
<br> 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
01/05 ZMČ 19 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br>
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br>
volí
<br>
ověřovatele zápisu 5.zasedání MČ Zlatníky ze dne 11.02.2019,a to:
- XXXXXXXXX XXXXX a XXXXXX Krusberského
<br>
<br> zapisovatele zápisu X.zasedání MČ Zlatníky ze dne 11.02.2019,a to:
- XXXXXXX Šoltise
<br>
XX/XX ZMČ XX Schválení programu zasedání
<br>
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br>
schvaluje
<br>
program 5.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky
<br>
03/05 ZMČ 19 Investiční záměr rekonstrukce bývalé hospody a obchodu – návrh využití
<br>
Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br>
schvaluje
<br>
kompletní rekonstrukci bývalé hospody a obchodu,včetně prostranství kolem těchto
objektů.Budovy budou kompletně opraveny a přestavěny k těmto účelům: budovu
bývalé hospody zachovat k účelu pohostinství včetně kuchyně,která bude využívána
jak pro pohostinství,tak i k akcím pořádaným v kulturním domě.Budova bývalého
obchodu bude přestavěna na sídlo obecního úřadu,ve kterém bude úřadovna starosty <,>
zasedací místnost zastupitelstva a společenská místnost.Místnosti ve sklepních
prostorech budou sloužit jako sklady a bude zde i zřízena místnost pro sportovní
aktivity.Před budovami budou upraveny plochy doplněny mobiliářem,v prostorech za
budovami se zřídí technické středisko <.>
K tomuto účelu budou osloveni minimálně tři projektanti,z kterých bude
Zastupitelstvem MČ Zlatníky vybrán zhotovitel projektu dle zadaných požadavků <.>
<br> U S N E S E N Í
<br> Z 5.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> OPAVA-ZLATNÍKY ZE DNE 11.02.2019
<br>
<br>
<br> 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST
<br> ZLATNÍKY
<br>
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky,Úřad městské čás...

Načteno

edesky.cz/d/2712907

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz