« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 3 zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 3 zasedání
Program 3.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 15.1.2019 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 3 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 3 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 3 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva MČ
<br> Suché Lazce
4 / 3 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 22.11.2018
5 / 3 Ustavení likvidační a inventarizační komise pro období 2019 - 2022
6 / 3 Schválení finanční částky starostovi MČ Suché Lazce pro rychlé financování na
<br> období 2019 - 2022 <.>
7 / 3 Schválení výše finančních prostředků (pokladny) pro platby v hotovosti na
<br> období 2019 - 2022 <.>
8 / 3 Kronika na období 2019 - 2022 <.>
9 / 3 Zvolení redakční rady Sucholazeckého zpravodaje 2019 - 2022 <.>
10 / 3 Dotace obecním spolkům na rok 2019 <.>
11 / 3 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2019 <.>
12 / 3 Schválení záměru směny pozemků v k.ú.Suchých Lazců s LESY ČR,s.p <.>
13 / 3 Schválení záměru nového sportoviště v Suchých Lazcích – 1.etapa <.>
14 / 3 Oprava půdních prostor Obecního úřadu v Suchých Lazcích <.>
15 / 3 Schválení záměru nákupu nového obecního traktoru <.>
16 / 3 Dodatek č.1 – Oprava kulturního zařízení <.>
17 / 3 Harmonogram zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce na rok 2019 <.>
18 / 3 Různé
19 / 3 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 10
<br> 1 / 3 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna pí.Darina
Vašková (řádně omluvena) <.>
<br> - Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2 / 3 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
<br> Lazce.V rámci programu starosta navrhl přesunout bod 10/3 Dotace obecním
spolkům na rok 2019 jako první bod v jednání.Jelikož přizvaní předsedové spolků
mají další povi...

Načteno

edesky.cz/d/2674392

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz