« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 2 zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 2 zasedání
Program 2.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 22.11.2018 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 2 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 2 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva
<br> MČ Suché Lazce
4 / 2 Kontrola usnesení zastupitelstva a MČ Suché Lazce ze dne 30.10.2018
5 / 2 Dodatek č.1 ke Smlouvě o opravě kulturního zařízení v Suchých Lazcích
6 / 2 Různé
7 / 2 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 8
<br> 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen p.Ing.Petr
Paláček (řádně omluven),p.XXXXX XXXXXXXXXX (řádně omluven) a p.Ing.XXXX XXXXX
(řádně omluven).Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 8 <.>
<br> 2 / 2 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva
<br> MČ Suché Lazce
- Zastupitelé souhlasí: 8
<br> 3 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí.Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni p.XXXXX XXXXX a p.XXXXX XXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X <.>
<br> X / 2 Kontrola usnesení ze dne 30.10.2018 <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 30.10.2018.Usnesení
<br> je průběžně plněno <.>
- Dále starosta obce informoval,že proběhl kontrolní den na vodní nádrži Sedlinka <.>
<br> Odbahnění je dokončeno a musí se dodělat požerák.Předpokládaný termín napouštění
je konec roku 2019 <.>
<br> - Starosta obce sdělil,že stavba chodníku na Přerovci pokračuje; z důvodu nepříznivého
počasí může dojít k menšímu zpoždění dokončení chodníku <.>
<br> - Dále starosta obce informoval o dokončení workoutového a dětského hřiště.Na jaře se
zkulturní dopadové plochy,vysadí se nový trávník a dobuduje se oplocení (oplocení
bude hotovo je...

Načteno

edesky.cz/d/2497880

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz