« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 3. zasedání (mimořádné) zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 22.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení_03-2018(PDF: 787.28 kB)
VIII MĚSTSKÁ ČÁST :: ZLATNÍKY
<br> Statutární město Opava,Městská část Ziatníky,Úřad městské části 6.května 52/22,746 01 Opava.<.>.Zlatníky Tel.: +420 604 229 424,Mail: zEatnikyQogava-city.cz,DS: hZaarnb www.zlatniky.eu
<br> USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 3/2018 ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI OPAVA-ZLATNÍKY ZE DNE 22.11.2018
<br> 1/03 ZMČ 18 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> volí
<br> ověřovatele zápisu 3.zasedání MČ Zlatníky ze dne 22.11.2018,a to: - XXXXXXXXX XXXXX a Jiřího Klimeše
<br> zapisovatele zápisu X.zasedání MČ Zlatníky ze dne 22.11.2018,a to: — Martina Šoltise 2/03 ZMČ 18 Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> upravený program 3.zasedání zastupitelstva MČ Ziatníky
<br> 3/03 ZMČ 18 Návrh smlouvy o dílo „Oprava obrusné vrstvy živičného krytu vozovky na ulici Ke Mlýnu a Na Louky v Opavě-Zlatníkách"
<br> Zastupitelstvo MČ ZEatnfky schvaluje
<br> předloženou smlouvu o díEo „Oprava obrusné vrstvy živičného krytu vozovky na ulici Ke Mlynu a Na Louky v Opavě—Zlatníkách“ (MMOPPOGBGVOA) mezi Statutárním městem Opava,Horní náměstí 69,746 26 Opava,Městskou části Zlatníky,6.května 52/22,746 01 Opava-Zlatníky,zastoupenou Martinem Šoltisem »“ starostou městské části a firmou KR Ostrava a.s <.>,se Sídlem Síívova 1946/7,710 00 Ostrava-Slezská,zastoupena Štefanem Poiákem — statutárním ředitelem,ve výši 539.831,-Kč s DPH <.>
<br>.<.> <.>,„ *? Fill MESTSKA CAST -
<br> Ě ZLATNÍKY of,53- ©
<br> E.<.>./“' *" " WWWWWWWMW*W„mnwwW-Rm Statutární město Opava,Městská část Zlatníky,Úřad městsk
<br> www-::,v <,>
<br> e casti 6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky
<br> „:"-„wm „ <.>,me.<.> __ - m,<.>.=
<br> Tel.: +420 604 229 424,Mail: zEatnikyQogava-cityxz,DS: hZaarnb www.zlatniky.eu
<br> Ověřovateie' zápisu:
<br> ".vw.--'tatutární město (;;-pawa Zapsal: Martin Soltis &
<br> Městská část Zlatníky XXXXXXXX XXXX starosta obce úřad !t'eéřatčške cáSU
<br> ul.(X.%,?llěttn těla? 746 a'; XXX *.<.>.<.>.<.>.<.> ! “ó— ď.P!
<br> XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/2484520

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz