« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 12.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_02-18.pdf(PDF: 1.44 MB)
VII! MĚSTSKÁ ČÁST
<br> ZLATNÍKY
<br> WM:! m „WmLm—vnmr- mu!-n.m.<.> W m www.mm mm.m'.„Www-WW MXM—hw.<.> „m.<.>.„x.x;„.„„1.mm.<.>.<.>.M_mmm- w „hu—mrma—w MM.<.>.<.> „„ mm „M lwmwwmamm nama—mw mmm—mmmnwmwawwmua WWMMWM WWW nm.m„mmwwwm.x emwmwwwm.mww
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky,Úřad městské části 6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky Tel.: +420 604 229 424,Mail: zEatníkyQogava—cštyxz,DS: hZaarnb www.ziatniky.eu
<br> aware“ = una *“ i
<br> USNESENI ZE ZASEDÁNÍ 2/2018 ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI OPAVA—ZLATNÍKY ZE DNE 12.11.2013
<br> má? W'Š'Ířf'f- ' '
<br>.;
<br> 1/02 ZMČ 18 Určení ověřovatelů zápisu & zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 2.zasedání MČ Zlatníky ze dne 12.11.2018,a to: - XXXXXX Krusberského & Miroslava Hříbka
<br> zapisovatele zápisu X.zasedání MČ Zlatníky ze dne 12.11.2018,ato: ' — Martina Šoltise
<br> 2/02 ZMČ 18 Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> upravený program 2.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky
<br> 3/02 ZMČ 18 Stanovení inventarizační komise na rok 2018 Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> inventarizační komisi pro rok 2018 ve složení -— předseda XXXXXXXX XXXXXXX,členové XXXX XXXXXXXX a šíří Klimeš '
<br> X/XX ZMČ XX Projednání opravy či nákupu venkovních hodin Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> repasi stávajících hodin na základě nabídky firmou Brnotron Brno.Hodiny budou demontovány a dovezeny na místo servisnífirmy v Brně <.>
<br> LV,/] MĚSTSKÁ ČÁST
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky,Úřad městské části 6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky
<br> Tel.: +420 604 229 424,Mail: zíatningogava—cigxz,DS: hzaarnb www.zlatníky.eu 5/02 ZMČ 18 Projednání vzniklé škody na majetku — XXXXX XXXXXXXXX
<br> X/XX ZMČ XX
<br> X/XX ZMČ XX
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> nepožaduje
<br> náhradu škody za znečištěný chodník provozní náplní (motorovým olejem) uniklou při autonehodě paní Lenky Aleňákové,bydlištěm Opavaleatníky,Na Louky,ze d...

Načteno

edesky.cz/d/2467181

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz