« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z ustanovujícího zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustanovujícího zasedání
Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 30.10.2018 od 18:15 hod v prostorách kulturního zařízení
<br> v Suchých Lazcích
<br> Program jednání ustavujícího zastupitelstva:
<br> 1 / 1 Zahájení zasedání ustavujícího zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 1 Složení slibu nových zastupitelů MČ Suché Lazce
3 / 1 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
4 / 1 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
<br> MČ Suché Lazce
5 / 1 Volba volební komise a jejího předsedy
6 / 1 Volba návrhové komise a jejího předsedy
7 / 1 Volba starosty MČ Suché Lazce
8 / 1 Volba místostarosty (místostarostů) MČ Suché Lazce
9 / 1 Volba,pro které funkce budou zastupitelé MČ Suché Lazce uvolnění
10 / 1 Volba členů a předsedy finančního výboru
11 / 1 Volba členů a předsedy kontrolního výboru
12 / 1 Stanovení odměn pro zastupitele,členy a předsedy výborů
13 / 1 Různé
14 / 1 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 11
<br> 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání ustavujícího zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
<br> a hned na úvod zazněla státní hymna <.>
<br> 2 / 1 Složení slibu nových zastupitelů MČ Suché Lazce
- Poté starosta obce konstatoval,že se na ustavující zasedání dostavili všichni nově
<br> zvolení zastupitelé a zastupitelky a - podle § 69 odst.3 zákona o obcích tito nově
zvolení zastupitelé a zastupitelky musí složit slib zastupitele zastupitelstva MČ Opava
– Suché Lazce.Složení slibu zastupitelé a zastupitelky následně potvrzují svým
podpisem.Znění slibu: Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest
a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů <,>
a řídit se Ústavou a zákony České republiky <.>
<br> - Všichni přítomní zastupitelé a zastupitelky složili zákonem stanovený slib a mohou se
ujmout svého mandátu ve volebním období 2018 – 2022 <.>
<br> 3 / 1 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- ...

Načteno

edesky.cz/d/2456100

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz