« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 31.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_01-18.pdf(PDF: 1.24 MB)
YIIJ MĚSTSKÁ čÁST ' ZLATNÍKY
<br> Wy www—m "“nWWW'garxmmww -WWW€- \ _ _ ; „.<.> „ _,„Mm „.mm.<.> „4—7
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky,Úřad městské části 6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky Tel.: +426 604 229 424,Mail: zlatniggogava—cštgxz,DS: hZaarnb www.zlatniky.eu
<br>,„ www.<.>.<.> m?? „na
<br> USNESEN!
<br> z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ (01/2018) ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁST! OPAVA-ZLATNÍKY ZE DNE 31.10.2018
<br> ?; "22
<br> :? '$: _;„5 a.%:.<.>
<br> 1/01 ZMČ 18 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 1.zasedání MČ Zlatníky ze dne 31.10.2018 a to: — Annu Maretovou a Jiřího Klimeše
<br> zapisovatele zápisu 1.zasedání MČ Zlatníky ze dne 31.10.2018,a to: — Martina Šoltise
<br> 2/91 ZMČ 18 Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaíuje
<br> program 1.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky
<br> 3/01 ZMČ 18 Složení slibu zuošených zastupiteiů Zastupitelstvo MČ Zlatníky bere na vědomí
<br> složení slibu zvolených zastupitelů (v souladu s 5 69 odst.2 zákona o obcích) a stvrzení slibu svým podpisem \; dokumentu,který je přílohou tohoto usnesení
<br> 4/01 změ 18 Volba starosty obce Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvašuje
<br> kandidáta na starostu obce Martina Šoltřse
<br> zmrms
<br> *““a'm <.>,<.> -.<.- „x)-WM“ „ „www w n.m.=.<.> mv'x—e.<.>.<.> _
<br> Statutární město Opava,Městská část Zlatníky,Úřad městské části 6.května 52/22,746 01 Opava —— Zlatníky Tel.: +420 504 229 424,Mail: ziatnítngopava-cityxz,DS: hZaarnb
<br> 5/01 ZMČ 18 Volba místostarosty obce
<br> www.zíatniky.eu
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> kandidáta na místostarostu obce Jarosíava Cigánka
<br> 6/01 ZMČ 18 Volba předsedů a členů komisi
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> předsedy a členy komisív tomto složení:
<br> finanční a kontrolní výbor: — předseda: XXXXXXXX XXXX - členové: XXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.Lumír Kráí,Věra Cechova'
<br> kulturní výbor: - předseda: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2431027

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz