« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 33. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 33. zasedání
Program 33.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 17.7.2018 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 33 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 33 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 33 Kontrola usnesení ze dne 19.6.2018
4 / 33 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 20.6.2018 - 16.7.2018
5 / 33 Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
6 / 33 Majetkové záležitosti
7 / 33 Workoutové a dětské hřiště
8 / 33 Různé
9 / 33 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 7
<br> 1 / 33 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Místostarosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil
<br> program zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna Mgr <.>
XXXXXXX XXXXXXXXXXX (řádně omluvena),Mgr.XXXX XXXXXXXX (řádně omluven),PhDr <.>
XXXXXXX XXXXX (řádně omluven) a XXXXX XXXXX (řádně omluven).Zastupitelstvo je
usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 7 <.>
<br> 2 / 33 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni Ing.XXXX XXXXX a Bc.XXXX XXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X <.>
<br> X / 33 Kontrola usnesení ze dne 19.6.2018 <.>
- Místostarosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 19.6.2018 <.>
<br> Usnesení je průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí <.>
<br> 4 /33 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 20.6.2018
- 18.6.2018 <.>
<br> - Místostarosta obce informoval zastupitelstvo o akcích,které proběhly v obci <.>
Uskutečnila se akce Táboráček,kterou pořádalo AVZO TSČ ČR Skála.Akce se velmi
vydařila,přišlo cca 60 lidí,kteří si zazpívali u táborového ohně a opekli si buřty <.>
<br> - Dále místostarosta poděkoval TJ Suché Lazce za organizaci 3.ročníku fotbalového
turnaje Memoriál Mirka Satkeho.Turnaj pořádal Obecní úřad ve spolupráci
s fotbalovými nadšenci.Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev <.>
<br> - Místostarosta obce informoval o uskutečnění 9.letního kina v Suc...

Načteno

edesky.cz/d/2393239

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz