« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 34. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 34. zasedání
Program 34.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 10.8.2018 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 34 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 34 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 34 Kontrola usnesení ze dne 17.7.2018
4 / 34 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 18.6.2018 - 9.8.2018
5 / 34 Majetkové záležitosti
6 / 34 Oprava chodníku na ulici Májová
7 / 34 Smlouva na nové pojištění zásahové jednotky
8 / 34 Různé
9 / 34 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 6
<br> 1 / 34 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna Mgr.Martina
Škrobánková (řádně omluvena),pí Vladimíra Lencová (řádně omluvena),Ing.Petr
Paláček (řádně omluven),XXXXX XXXXX (řádně omluven) a Bc.XXXX XXXXXX (řádně
omluven).Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 6
<br> 2 / 34 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni PhDr.XXXXXXX XXXXX a XXXXX XXXXXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X
<br> X / 34 Kontrola usnesení ze dne 17.7.2018 <.>
- Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 17.7.2018.Usnesení je
<br> průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 4 / 34 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 18.7.2018 - 9.8 <.>
2018 <.>
<br> - Starosta sdělil,že začala realizace chodníku na Přerovci; celou kompletní agendu řeší
SMO.Výběrové řízení vyhrála ostravská firma Stavpress mart,s.r.o.SMVaK jsou
s pracemi na vodovodu hotovi,ještě provádějí tlakové a hygienické zkoušky <.>
<br> - Dále starosta informoval o vodní nádrži Sedlinka.Vodní nádrž Sedlinka se bude
napouštět po dostavění požeráku,předpokládaný termín spadá na podzim 2019 <.>
<br> - Starosta sdělil,že práce na kulturním zařízení v obci probíhají dle stanoveného plánu <.>
Problém je s podlahou,je nerovná a mís...

Načteno

edesky.cz/d/2393238

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz