« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 10.09.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 30-2018(PDF: 715.18 kB)
úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava - Zlatníky e-mail: zlatniky©opava—cíty.cz,tel.: 604 229 424
<br> wswwvv "a“? “:“ —- wwwwz-mrúv".<.> <.>,<.> „.<.>.<.>.<.> -- - “ -.<.> „„ ' “* Faq-1.3 " „ W "M- - % *me*mm
<br> z 30.ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLA TNÍKY ZE DNE 10.09.2018
<br> 1/30 ZMČ 18 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 30.zasedání MČ Zlatníky ze dne 10.09.2018,a to: - Annu Maretovou — Janu Zahlovou
<br> zapisovatele zápisu 30.zasedání MČ Zlatníky ze dne 10.09.2018,a to: - XXXXXXX Šoltise X/XX ZMČ XX Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> program 30.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky
<br> 3/30 ZMČ 18 Projednání finančního příspěvku pro SDH Zlatníky na pobyt mladých hasičů Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> navýšení příspěvku pro SDH Zlatníky v návrhu rozpočtu na rok 2019
<br> 4/30 ZMČ 18 Návrh rozpočtu na rok 2019 Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> bere na vědomí
<br> návrh rozpočtu na rok 2019
<br> MĚSTSKÁ ČÁST zmrmškv
<br> VIII Statutární město Opava,Městská část Zlatníky VIII
<br> _? __: „ úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava— Zlatníky e-maíl: zlatniky©opava-cíty.cz,tel.: 604 229 424
<br> 5/30 ZMČ 18 Projednání ceníku pronájmu kulturního domu Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> aktualizovaný ceník pronájmu kulturního domu ve Zlatníkách s platností od 1.1.2019,který je k nahlédnutí na obecním úřadě <.>
<br> Ověřovatešé zápisu:
<br>,<.> <.>,! XXXX XXXXXXXX.".Í.'.ÍŽ.<.>.<.>.<.>.l i.L- _ a? Sťaí.4íá ?Ě'ÍŠ íĚWWÍů Bav.„.<.>.<.>.' „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXX XXXXXXX ___.-.;.'f.<.>.<.>.<.> JX/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.M ?áka čast zlaťáky (Mgr.Lumír Král" u a :“ sis části starosta obce VÁM: tna !díílž' Zapsal: XXXXXX XXXXXX místostarosta Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> MĚSTSKÁ čÁsr ZLATNÍKY

Načteno

edesky.cz/d/2301593

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz