« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 32. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 32. zasedání
Program 32.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 19.6.2018 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 32 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 32 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 32 Kontrola usnesení ze dne 10.5.2018
4 / 32 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 10.5.2018 - 18.6.2018
5 / 32 Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
6 / 32 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018*2022
7 / 32 Majetkové záležitosti
8 / 32 Workoutové a dětské hřiště
9 / 32 Nákup kontejnerů na tříděný odpad
10/32 Různé
11/32 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 10
<br> 1 / 32 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen Ing.Václav
Skuplík (řádně omluven).Zastupitelstvo je usnášeníschopné.V rámci programu
starosta navrhl vypustit bod 9/32 a to z důvodu toho,že se nakonec dohodl s odborem
životního prostředí na koupi kontejnerů a nemusí tyto kontejnery kupovat městská
část <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 10
<br> 2 / 32 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni p.XXXXX XXXXXXXXX a Ing.XXXX XXXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: XX
<br> X / 32 Kontrola usnesení ze dne 10.5.2018 <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 10.5.2018.Usnesení je
<br> průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 4 /32 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 10.5.2018 - 18.6 <.>
2018 <.>
<br> - Starosta informoval,že na České poště Partner je vše připraveno pro spuštění internetu
pro veřejnost.Občané budou mít možnost tisknout,kopírovat a laminovat dokumenty <.>
SMO musí ještě zajistit IT zapojení.Na České poště Partner pak bude možné
vyřizovat veškeré poplatky,které se platí na úřadě MČ Suché Lazce <.>
<br> - Starosta sdělil,že od 18.6.2018 začala pokládka suchovodu.R...

Načteno

edesky.cz/d/2163001

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz