« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - DSO Želetice - zpráva o výsledku hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Želetice - zpráva o výsledku hospodaření
7/3772 na;
<br> Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3/5
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 75150/2012 OKP C.j.: JMK 75150/2012
<br> ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> HORNÍ DUNAJOVICE A ŽELETICE - TLAKOVÁ KANALIZACE A INTENZIFIKACE ČOV,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 7.listopadu 2012 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 16.května 2013.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Želetice Zeletice 49,671 34 Horní Dunajovice Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraj e <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXX - předseda
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> G_ <,>
<br> ]
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných I.př...

Načteno

edesky.cz/d/2134624


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Dunajovice
10. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz