« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - DSO Želetice - zpráva o výsledku hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Želetice - zpráva o výsledku hospodaření
7/3772 na;
<br> Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3/5
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 75150/2012 OKP C.j.: JMK 75150/2012
<br> ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> HORNÍ DUNAJOVICE A ŽELETICE - TLAKOVÁ KANALIZACE A INTENZIFIKACE ČOV,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 7.listopadu 2012 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 16.května 2013.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Želetice Zeletice 49,671 34 Horní Dunajovice Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraj e <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXX - předseda
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> G_ <,>
<br> ]
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> 1.Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných I.př...

Načteno

edesky.cz/d/2134624


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz