« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Zpráva o výsledku hospodaření - Daníž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření - Daníž
Krajský úřad J ihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: s - JMK 76720/2014 OKP Č.j.: JMK 76720/2014
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SVAZEK ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dne 3.září 2014 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 12.března 2015.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Hnanice Znojemská 113 669 02 Znojmo
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Rychlá
<br> Kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20.srpna 2014,a to doručením písemného oznámení svaz...

Načteno

edesky.cz/d/2134623

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz