« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Zpráva o výsledku hospodaření - Daníž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření - Daníž
Krajský úřad J ihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: s - JMK 76720/2014 OKP Č.j.: JMK 76720/2014
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SVAZEK ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ DANÍŽ,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dne 3.září 2014 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 12.března 2015.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Hnanice Znojemská 113 669 02 Znojmo
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Rychlá
<br> Kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal JUDr.XXXXX XXXXX,Ph.D.— vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20.srpna 2014,a to doručením písemného oznámení svaz...

Načteno

edesky.cz/d/2134623

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Dunajovice
10. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
02. 07. 2018
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz