« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh rozpočtu na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2017
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Horní Dunajovice KEO-W 1.10.179 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> 25.11.2016Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 8 290 700,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 2 000,00
<br> 3511 XXXX XXXX Všeobecná ambulantní péče 21 600,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 220 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 163 000,00
<br> 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 31 800,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 8 732 600,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obec Horní Dunajovice KEO-W 1.10.179 / Uc19r
<br> 25.11.2016Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Ostatní služby 10 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 40 000,00
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 30 700,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 18 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 108 800,00
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 415 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 34 600,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 616 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 143 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 130 000,00
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 30 000,00
<br> 3511 XXXX XXXX Všeobecná ambulantní péče 66 000,00
<...

Načteno

edesky.cz/d/2134619


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz