« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o záměru obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce
Obec Horní Dunajovice
<br> Horní Dunajovice 102.67134 HorníDunainíge
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU OBCE
<br> Obecní úřad v Horních Dunajovícich oznamuje zamýšlený prodej níže uvedených pozemků - z vlastnictví obce do vlastnictví jiné osoby <,>
<br> Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku
<br> Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2625/5 orná půda vedené u Katastrálního úřadu Znojmo <.>
<br> Obecní úřad Horní Dunajovice vyzývá k podání případných nabídek <.>
<br> Nabídky lze učinit písemným podáním na obecním úřadě v Horních Dunajovicích nejpozději do 28.11.2016 <.>
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na obecním úřadě v Horních Dunajovicích,nebo je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> V Horních DunajXvících dne XX.11.2016
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 10.| 1.2016 Vyvěšeno na elektronické úřední desce OU dne: ID.! 1.2016
<br> Sejmuto z úřední desky OU dne: 28.l l.20| 6 Sejmuto z elektronická úřední desky OU: dne 28.l 12016 Telefon : Fax : Bankovní spojení : Účet : IČO : 515273224 515273224 CS Znojmo a.s.1581876389/0800 00292818 E-mail :
<br> obechomi.dunajovice©quick.cz

Načteno

edesky.cz/d/2134618

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz