« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj V Brně
náměstí Svobody 4 dne
602 00 BRNO-STŘED
Čj.: 1815106/13/3000-14400-705400
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
<br> ve dnech pondělí,středa od 8:00 do 17:00 hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1782209/13/3000-14400-705400 <,>
<br>
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013 <.>
<br>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-12,o finančních
úřadech,jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http//cds.mfcr.cz <.>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXXX XXXXXXX
ředitel
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2108694

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz