« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Informační letáky k placení daní z nemovitostí za rok 2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informační letáky k placení daní z nemovitostí za rok 2013
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
<br> Informace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
<br> 25 MF-Inf 10 - vzor č.6
<br> Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány
daňovým subjektům hromadně dodavatelskou fi rmou.Zasílána je standardní složenka typu A,podléhající
poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty <.>
<br> Od 1.ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých
krajských městech a v hlavním městě Praze.Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného
kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť,u nichž
jsou uloženy spisy poplatníků.Tím se výrazně změnila správa daně z nemovitostí,neboť od 1.1.2013 je
daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje <.>
<br> Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí,které se nacházejí v obvodech místní působnosti
dvou nebo více fi nančních úřadů,tj.na území více krajů nebo na území hl.města Prahy a jednoho nebo
více krajů,jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto fi nanční úřady <.>
<br> Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených fi nančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka,pokud jeho daň u tohoto fi nančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč,nebo dvě složenky <,>
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách.Daň vyšší než 5 000 Kč lze však
zaplatit i najednou jedinou složenkou,a to v termínu první splátky daně <.>
<br> Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného fi nančního úřadu
(tj.toho fi nančního úřadu,v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází),kterému je příslušná
platba určena.Upozorňujeme,že čísla účtů fi nančních úřadů,vzniklých od 1.1.2013,se liší od čísel
účtů původních fi nančních úřadů,existujících v r.2012.Tuto skutečnost m...

Načteno

edesky.cz/d/2108690

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz