« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
<br> ČÍSLO ÚTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120
14VH5399/2015-15120
14VH5402/2015-15120
NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120
<br> VYŘIZUJE: Ing.Binhacková
TELEFON: 221 812 249
FAX: 221 812 964
E-MAIL: alena.binhackova@mze.cz
<br> ADRESA: TĚŠNOV 17,117 05 PRAHA 1
<br> DATUM: 31.03.2015
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
a
<br> VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,podle ustanovení § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe,Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního
plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí
Dunaje <.>
<br> Na základě ustanovení § 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pro
ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha,pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami
a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,pro zlepšování
vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.Tyto cíle jsou popsány v kapitole
IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí <.>
Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,a to v kapitole
V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů,a stanoví strategii jejich financování v kapitole
VI.Souhrn ekonomické analýzy užívání vod <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Výše uvedené cíle a opatření k jejich dosažení vycházejí z podkladů,hodnocení a úvah,které
jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod,I.Charakteristiky
části mezinárodní oblasti povodí na úze...

Načteno

edesky.cz/d/2108688

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz