« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh rozpočtu pro rok 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu pro rok 2015
zpracováno:
<br> strana: 1 / 3
<br> Obec Horní Dunajovice KEO-W 1.9.113 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 6 765 000,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 2 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 5 000,00
<br> 3511 XXXX XXXX Všeobecná ambulantní péče 21 600,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 185 000,00
<br> 3633 XXXX XXXX Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 199 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 721 400,00
<br> 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 000,00
<br> 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 31 800,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 7 934 300,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 3
<br> Obec Horní Dunajovice KEO-W 1.9.113 / Uc19r
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Pěstební činnost 60 000,00
<br> 2144 XXXX XXXX Ostatní služby 6 200,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 1 093 800,00
<br> 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 330 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 30 900,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 1 118 000,00
<br> 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 698 400,00
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 440 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 30 000,00
<br> 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 10 000,00
<br> 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 167 900,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležito...

Načteno

edesky.cz/d/2108685


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz