« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva - 8.11.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva - 8.11.2016

Obec Horní Dunajovice 102 IČO: 00292818
671 34 Horní Dunajovice 102 tel: 515273224
<br>
<br> Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva Obce Horní Dunajovice
<br>
Pravidelné jednání zastupitelstva Obce Horní Dunajovice se koná dne
<br> 08.11.2016 v 17.00hod <.>
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br>
Program jednání:
---------------------
<br> 1.Kontrola zápisu z předešlého jednání zastupitelstva
1.Projednání odkupu pozemku p.č.2625/41 v k.ú.H.Dunajovice
1.Projednání odkupu pozemku p.č.2625/4 v k.ú.H.Dunajovice
1.Bezúplatný převod pozemků p.č.198/2,313/2,369/4,2595/7,2600/2 a 2607/59 v k.ú.Horní Dunajovice ve prospěch JMK
1.Žádost o prodej pozemku (stavební za kostelem)
1.Rozpočtové opatření
1.Projednání zadání přípravných projektových prací pro územní souhlas a stavební povolení pro novou lokalitu za kostelem
1.Projednání obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o veřejném pořádku,opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci
1.Příprava a zajištění adventu
1.Návrh na odměny zaměstnanců
1.Návrh rozpočtu na rok 2017
1.Stanovení inventarizačních komisí
1.Různé – kulturní akce 2017
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 26.10.2016 Vyvěšeno na elektronické úřední desce OU dne: 26.10.2016
Sejmuto z úřední desky OU dne: 07.11.2016 Sejmuto z elektronické úřední desky OU dne: 07.11.2016

Načteno

edesky.cz/d/2108682

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz