« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o záměru obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce
Obec Horní Dunajovice
<br> Horní Dunajovice 102.67134 Horní Dunuíovice
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE
<br> Obecní úřad v Horních Dunajovicích oznamuje zamýšlený bezúplatný převod níže uvedených pozemků
<br> - z vlastnictví obce do vlastnictví jiné osoby <,>
<br> Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2625/41 orná půda Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2625/4 orná půda
<br> vedené u Katastrálního úřadu Znojmo <.>
<br> Obecní úřad Horní Dunajovice vyzývá k podání případných nabídek <.>
<br> Nabídky lze učinit písemným podáním na obecním úřadě v Horních Dunajovicích nejpozději do 26.10.2016 <.>
<br> Lhůtaje zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na obecním úřadě v Horních Dunajovicích,nebo je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br> -_-___--_____--__-_ÉČŽíŽě£:ČŽČ€ě/__.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> V Horních Dunajovicích dne XX.10.2016
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 10.102016 Vyvěšeno na elektronická úřední desce OU dne: 10.10.2016
<br> Sejmuto z úřední desky OU dne: 26.10.2016 Sejmuto z elektronické úřední desky OU: dne 26.10.2016 Telefon : Fax : Bankovní spojení : Účet : IČO : 515273224 515273224 ČS Znojmo a.s.1581876389/0800 ' 00292818 E—mail :
<br> obec.homi.dunajovice©quickcz

Načteno

edesky.cz/d/2108680

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz