« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o záměru obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce
Obec Horní Dunajovice
<br> Horní Dunajovice 102.67134 Horní Dunaigvice
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU OBCE
<br> Obecní úřad v Horních Dunajovicích oznamuje zamýšlený bezúplatný převod níže uvedených pozemků
<br> - z vlastnictví obce do vlastnictví jiné osoby_
<br> Obec
<br> Katastrální území
<br> Parcelní číslo
<br> Druh pozemku
<br> Horní Dunajovice Horní Dunajovice Horní Dunajovice Horni Dunajovice Horní Dunajovice Horní Dunajovice Horní Dunajovice
<br> Horní Dunajovice Horní Dunajovice Horní Dunajovice Horní Dunajovice Horní Dunajovice Horní Dunajovice Horní Dunajovice
<br> vedené u Katastrálního úřadu Znojmo <.>
<br> Obecní úřad Horní Dunajovice vyzývá k podání případných nabídek <.>
<br> 198/2 313/2 369/4 372/2 2595/7 2600/2 2607/59
<br> orná půda orná půda orná půda orná půda lesní pozemek ostatní plocha orná půda
<br> Nabídky lze učinit písemným podáním na obecním úřadě v Horních DunajOVicích nejpozději do 10.10.2016 <.>
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na obecním úřadě v Horních Dunajovicích,nebo
<br> je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br> V Horních Dunajovicích dne 22.02.2016
<br> %Ž/Žz
<br> j/ Ladislav Březma,starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 22.09.2016 Sejmuto z úřední desky OU dne: 10.10.2016
<br> Telefon : 5 [5273224
<br> E-mail :
<br> Fax : 515273224
<br> obec.homi.dunajovice©quick.cz
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desceOU dne: 22.09.2016 Sejmuto z elektronické úřední desky OU: dne 10.[ 0.20I6
<br> Bankovní spojení : CS Znojmo a.s <.>
<br> Účet : IČO : l581876389/0800 00292818

Načteno

edesky.cz/d/2108679

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz