« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva - 19.9.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva - 19.9.2016

Obec Horní Dunajovice 102 IČO: 00292818
671 34 Horní Dunajovice 102 tel: 515273224
<br>
<br> Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva Obce Horní Dunajovice
<br>
Pravidelné jednání zastupitelstva Obce Horní Dunajovice se koná dne
<br> 19.09.2016 v 17.00hod <.>
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br>
Program jednání:
---------------------
<br> 1.Kontrola zápisu z předešlého jednání zastupitelstva
1.Žádost o dodatečné vyjádření obce k povolení kempu
1.Žádost o koupi pozemku p.č.2625/41 v k.ú.H.Dunajovice
1.Žádost o koupi pozemku p.č.2625/4 v k.ú.H.Dunajovice
1.Dlužné nájemné v obecních bytech
1.Projednání smlouvy mezi obcí a firmou Envipartner s.r.o.Brno
1.Žádost o přidělení obecního bytu
1.Schválení objednávky na malované mapy
1.Doplnění přílohy do zřizovací listiny ZŠ a MŠ
1.Obecní studny
1.Projednání porušování obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů
1.Návrh na možné řešení obecně závazné vyhlášky ohledně používání pyrotechniky
1.Finanční dar
1.Žádost o stavbu garáže
1.různé
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
yvěšeno na úřední desce OÚ dne: 9.09.2016 Vyvěšeno na elektronické úřední desce OU dne: 09.09.2016
Sejmuto z úřední desky OU dne: 19.09.2016 Sejmuto z elektronické úřední desky OU dne: 19.09.2016

Načteno

edesky.cz/d/2108678

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz