« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 31. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 31. zasedání
Program 31.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 10.5.2018 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 31 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 31 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 31 Kontrola usnesení ze dne 13.3.2018
4 / 31 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
<br> od 14.3.2018 - 9.5.2018
5 / 31 Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
6 / 31 Různé
7 / 31 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 9
<br> 1 / 31 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomen PhDr.Richard
Dener (řádně omluven) a XXXXX XXXXXXXXXX (řádně omluven).Zastupitelstvo je
usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 9
<br> 2 / 31 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni pí Vladimíra Lencová a Bc.XXXX XXXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X
<br> X / 31 Kontrola usnesení ze dne 13.3.2018 <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 13.3.2018.Usnesení je
<br> průběžně plněno <.>
- Zastupitelé berou na vědomí
<br> 4 / 31 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 14.3.2017 - 9.5 <.>
2018 <.>
<br> - Starosta obce informoval zastupitele,že stavba chodníku Přerovec začne nejdříve
v polovině srpna.Pracovníci SMVaK rekonstrukci vodovodu posunuli,a tím se zpozdí
také stavba chodníku <.>
<br> - Starosta obce informoval,že došlo k archeologickému nálezu na staveništi u
překladiště RKL.V současné době hledají archeologové brigádníky na archeologický
průzkum,stavba se tím zřejmě na chvíli oddálí <.>
<br> - Starosta obce dále sdělil,že s panem S.z RKL dojednali výsadbu zeleně mezi
budovou RKL a Suchými Lazcemi.Jedná se o 15 m dlouhý pás zeleně <.>
<br> - Starosta obce poděkoval SDH za výbornou organizaci jarního kola soutěže XXXXXX a
Tradičního sletu čarodějnic pro děti.Dále poděkoval za uspoř...

Načteno

edesky.cz/d/2090132

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz