« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva Městské části Zlatníky ze dne 11.06.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_29-18.pdf(PDF: 736.83 kB)

VIII Statutární město Opava,Městská část Zlatníky Vílí
<br> ' ' F úřad městské části,6.května 52/22,745 01 Opava - Zlatníky ' F _
<br> e-mail: zlatniky©opava-cíty.cz,tel.: 604 229 424
<br> USNESENÍ
<br> z 29.ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZLA miky ZE DNE 12062018
<br> 1/29 ZMČ 18 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Zastupitelstvo MČ Zlatníky volí
<br> ověřovatele zápisu 29.zasedání MČ Zlatníky ze dne 11.06.2018,a to: - XXXXXXXXX Cigánka - XXXXXX Krusberského
<br> zapisovatele zápisu XX.zasedání MČ Zlatníky ze dne 11.06.2018,a to: - XXXXXXX Šoltise
<br> X/XX ZMČ XX Schválení programu zasedání Zastupitelstvo MČ Zlatníky
<br> schvaluje
<br> program 29.zasedání zastupitelstva MČ Zlatníky
<br> 3/29 ZMČ 18 Správa majetku — příloha statutu č.2 — převzetí vybraných pozemků a budov do
<br>,v:
<br> správy Městske casti Zlatníky Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> převzetí do své správy tyto budovy a pozemky — pozemek parc.č.st.110/1,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástíje stavba č.p.80,občanská vybavenost,v části obce Zlatníky,pozemek parc.č.st.113,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba č.p.79,občanská vybavenost,v části obce Zlatníky,a pozemek
<br> parc.č.61/1,ostatní plocha,vše v katastrálním území Zlatníky u Opavy <.>
<br> škrtů-“23252 CLS-Í ZF.?TŠ—ťíí'!
<br> VIII“ Statutární město Opava,Městská část Zlatníky VIII <,>
<br> ' F úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava — Zlatníky.E '
<br> e-mail: zlatniky©opava-city.cz,tel.: 604 229 424 4/29 ZMČ 18 Nákup vybavení do kulturního domu
<br> Zastupitelstvo MČ Zlatníky schvaluje
<br> dovybavení kulturního domu mycím pultem,nádobím,drobným hmotným majetkem a rekonstrukci rozvodu vody v celkové výši 75.000,-Kč <.>
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX ( f „ / ggwtámá WWE ; Wiva / „ /
<br> ká Čáůt 21mm / 1%! městské části.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Roman Krusbersk'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ?46u'051 Lžšš'šky Mgr.XXXXX XXXX J,/' starosta obce _X „".-' A ( /Á U _L.„„Li <.>
<br> mZapsal: Martmín Šoltis místostarosta
<br> Vyvěšeno: Sejm uto:
<br> „x.<.>.s „: ;:1.<.> „.=.w.<.>,' <.>,í.“ttzsf.Smt „it:-kf „.e- 2 at Kč

Načteno

edesky.cz/d/2082180

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz