« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Zlatníky - Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Opava-Zlatníky pro volební období 2018 –2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Zlatníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni_o_poctu_clenu_zast_2018-2022.pdf(PDF: 75.13 kB)

Statutární město Opava,Městská část Zlatníky
<br> úřad městské části,6.května 52/22,746 01 Opava – Zlatníky
<br> e-mail: zlatniky@opava-city.cz,tel.: 604 229 424
<br>
<br> OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI OPAVA-ZLATNÍKY
<br> PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022
<br>
<br> § 67 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“)
<br> Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce,jejichž počet na každé volební období
stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do
zastupitelstev obcí <.>
<br> § 68 odst.1 zákona o obcích
<br> Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu
obyvatel a velikosti územního obvodu.Počet členů stanoví tak,aby zastupitelstvo obce mělo
v obci,městysu,městě,městském obvodu,městské části:
<br> do 500 obyvatel 5 - 15 členů
nad 500 do 3 000 obyvatel 7 - 15 členů
nad 3 XXX do XX XXX obyvatel XX - XX členů
nad 10 XXX do XX XXX obyvatel XX - XX členů
nad 50 XXX do XXX XXX obyvatel XX - XX členů
nad 150 000 obyvatel 35 - 55 členů
<br> Zastupitelstvo městské části Opava – Zlatníky na 28.zasedání konaném dne 21.05.2018,usnesení
3/28 ZMČ 18 s t a n o v i l o v souladu s ustanovením § 67 zákona o obcích,že pro volební
období 2018 – 2022 XXXX do Zastupitelstva městské části Opava–Zlatníky
<br>
voleno celkem 7 členů zastupitelstva <.>
<br>
<br>
<br> Ve Zlatníkách dne 22.5.2018
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> místostarosta MČ Zlatníky

Načteno

edesky.cz/d/2056321

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Opava - Zlatníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz