« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Podvihov - Usnesení z 29 zastupitelstva MČ Podvihov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Podvihov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni_z_29_zastupitelstva_mc_podvihov.pdf(PDF: 676.26 kB)

Statutární město Opava
<br> Městská část Podvihov
<br> Usnesení
<br> z 29.zasedání zastupitelstva Městské části
<br> Podvihov,konaného 30.května 2018 v 18.30 hodin v mimořádném termínu v zasedací místnosti obecního úřadu v Podvihově
<br> 4/29/2018 Schválení počtu zastupitelů pro volební období 2018 — 2022 MČ Podvihov.Navrhuji 7 zastupitelů MC Podvihov.Předkládá: XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelé se usnesli a schvalují počet zastupitelů MČ Podvihov na volební období 2018 — 2022 na 7 členů <.>
<br> Hlasování : 6 „ O - 0
<br> 5/29/2018 Schválení dodavatele projektu,veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava elektroinstalace KD a restaurací Podvihov „ na doporučení pracovní skupiny dle,předloženého návrhu.Oznámit výsledek výběrového řízení,osloveným dodavatelům.Pověření uzavřít smlouvu se schváleným dodavatelem a provést rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí z rozpočtu obce.Pověřen XXXXXXXX XXXXXX XXXX.Předkládá : XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelé rozhodli a usnesli se na základě doporučení pracovní skupiny dle předloženého návrhu a rozhodli o dodavateli projektu veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „ Oprava elektroinstalace KD a restaurace Podvihov „.Vítězem výběrového řízení je firma XXXXX XXXXX Hrušovecká X XXXXX Opava X.Výsledná cena projektu činí 1 392 865,- Kč s DPH.Zastupitelé se rozhodli na základě nejekonomičtěj ší nabídky se
<br> usnesli a pověřili starostu Zdeňka Hozu oznámit výsledek a rozhodnutí zastupitelstva MČ Podvihov osloveným dodavatelům.Dále pověřili p.Zdeňka Hozu uzavřením smlouvy o dílo s fa.XXXXX XXXXX a Statutárním městem Opava zastoupenou MČ Podvihov a souhlasí se zněním smlouvy (vzor).Dále pověřili p.Zdeňka Hozu provést rozpočtové opatření na finanční krytí projektu z rozpočtu obce v roce 2018 <.>
<br> Hlasování: 6 — 0 - 0
<br> 6/29/2018 Schválení žádosti na přijetí 2 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce.Zaměstnanci budou přijati na jeden rok.Předkládá : XXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Zastupitelé se usnesli a rozhodli o přijetí X zaměstnanců na veřejně prospěšné práce z úřadu práce Opava na základě žádosti.Reálný termín nástupu zaměstnanců je od 1 8 2018.Zastupitelé pověřili p Zdeňka Hozu provést rOZpočtové opatření na finanční krytí z rOZpočtu obce MČ Podvihov.Hlasování: 6- 0- 0
<br> 9/29/2018 Schválení prodeje pozemku dle žádosti p.Gebauera par.249/2 katastrálního území Podvihov.Zastupitele se usnesli a nedoporučují prodej pozemku (příjezdové cesty ) <,>
<br> dokud nebude vyj asněna dostupnost ostatních zúčastněných (parcel).Hlasování: 6 — 0 - 0
<br> V Podvihově 30.5.2018
<br> Ověřili : p.XXXX XXXXX (ČM “ML
<br> p.XXXXXXX XXXX a //(MM
<br> XXXXXX XXXX starosta MC Podvi

Načteno

edesky.cz/d/2050715

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Podvihov
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Podvihov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz