« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o záměru obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce

Obec Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,67134 Horní Dunajovice
<br>
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE
<br>
Obecní úřad v Horních Dunajovicích oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků
<br> - z vlastnictví jiné osoby do vlastnictví obce <,>
<br> Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku
<br> Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2625/2 zahrada
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2625/3 zahrada
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2625/5 orná půda
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 206 zastavěná plocha a nádvoří
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 215 zastavěná plocha a nádvoří
<br> vedené u Katastrálního úřadu Znojmo <.>
<br>
Obecní úřad Horní Dunajovice vyzývá
k podání případných nabídek <.>
<br>
Nabídky lze učinit písemným podáním na obecním úřadě v Horních Dunajovicích nejpozději do 13.3.2015 <.>
<br>
Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na obecním úřadě v Horních Dunajovicích,nebo je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br>
<br> ------------------------------------------------
XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br> V Horních Dunajovicích dne 23.2.2015
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 23.2.2015 Vyvěšeno na elektronické úřední desce OU dne:23.2.2015
Sejmuto z úřední desky OU dne:13.3.2015 Sejmuto z elektronické úřední desky OU: dne 13.3.2015
<br> Telefon :
515273224
<br> E-mail : obec.horni.dunajovice@quick.cz
Fax :
515273224
<br> Bankovní spojení :
ČS Znojmo a.s <.>
Účet :
1581876389/0800
IČO :
00292818

Načteno

edesky.cz/d/2036044

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz