« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o záměru obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce

Obec Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,67134 Horní Dunajovice
<br>
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE
<br>
Obec Horní Dunajovice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
<br> záměr prodat
<br> tyto pozemky:
<br>
Obec Katastrální území Parcelní číslo Výměra v m2 Druh pozemku
<br> Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2/1 díl c 1281 m2 ostatní plocha
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2/15 díl d+e 170 m2 ostatní plocha
<br> zapsané na listu vlastnictví č.10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Znojmo <.>
<br>
Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být doručeny obecnímu úřadu do 12.00 hod.11.05.2018 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Horní Dunajovice na jeho zasedání dne 24.05.2018 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
------------------------------------------------
XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 24.05.2018 Vyvěšeno na elektronické úřední desce OU dne: 24.05.2018
Sejmuto z úřední desky OU dne: Sejmuto z elektronické úřední desky OU: dne
<br> Telefon :
515273224
<br> E-mail : obec.horni.dunajovice@quick.cz
Fax :
515273224
<br> Bankovní spojení :
ČS Znojmo a.s <.>
Účet :
1581876389/0800
IČO :
00292818

Načteno

edesky.cz/d/2029857

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz