« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Výkaz Fin 2-12 - Daníž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz Fin 2-12 - Daníž

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Svazek znojemských vinařských obcí,<,> Daníž" Znojemská 113,669 02 Hnanice
<br> 687292352017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 291 100,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 294 100,00 292 750,00100,57 99,54
<br> 291 100,00 294 100,00 292 750,000000 * 100,57 99,54
<br> 291 100,00 294 100,00 292 750,00000 ** 100,57 99,54
<br> 2144 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 800,00 18 800,000,00 100,00
<br> 0,00 18 800,00 18 800,00Ostatní služby2144 * 0,00 100,00
<br> 0,00 18 800,00 18 800,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 0,00 100,00
<br> 6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 753,4875,35 75,35
<br> 1 000,00 1 000,00 753,48Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 75,35 75,35
<br> 1 000,00 1 000,00 753,48Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 75,35 75,35
<br> 292 100,00 313 900,00 312 303,48PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 99,49106,92
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 2144 66 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 66 400,00 66 314,00100,48 99,87
<br> 2144 12 000,005021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00100,00 100,00
<br> 2144 16 500,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 16 600,00 16 583,00100,50 99,90
<br> 2144 6 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 000,00 5 968,0099,47 99,47
<br> 2144 400,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00100,00 100,00
<br> 2144 5 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 2144 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 2 649,0052,98 52,98
<br> 2144 1 000,005161 Poštovní služby 1 000,00 232,0023,20 23,20
<br> 2144 3 000,005167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 2 600,0086,67 43,33
<br> 2144 39 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 39 000,00 35 344,0090,63 90,63
<br> 2144 121 900,005169 Nákup ostatních služeb 140 900,00 140 549,00115,30 99,75
<br> 2144 1 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 2144 12 000,005175 Pohoštění 12 300,00 12 201,00101,68 99,20
<br> 2144 0,005363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000,00 4 000,000,00 100,00
<br> 288 800,00 310 600,00 298 840,00Ostatní služby2144 * 103,48 96,21
<br> 288 800,00 310 600,00 298 840,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 103,48 96,21
<br> 6310 3 000,005163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 2 772,0092,40 92,40
<br> 3 000,00 3 000,00 2 772,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 92,40 92,40
<br> 3 000,00 3 000,00 2 772,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 92,40 92,40
<br> 6399 300,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300,00 143,1747,72 47,72
<br> 300,00 300,00 143,17Ostatní finanční operace6399 * 47,72 47,72
<br> 300,00 300,00 143,17Ostatní finanční operace639 ** 47,72 47,72
<br> 292 100,00 313 900,00 301 755,17VÝDAJE celkem: ************************************************************ 96,13103,31
<br> strana 2.1
<br>
<br> III <.>
<br> text
<br> Název
<br> Číslo
položky
(řádku)
<br> r
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8115 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 -10 548,310,00 0,00
<br> 8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8124 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,0...

Načteno

edesky.cz/d/1962896


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz