« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Návrh rozpočtu - Daníž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu - Daníž

Svazek znojemských vinařských obcí „Daníž“ Znojemská 113,Hnanice,66902 Znojmo
<br> IČO: 68729235,www.daniz.cz,e-mail: svazek.daniz@seznam.cz
<br> Návrh rozpočtu svazku na rok 2018
<br> XXX XXX Schválený
XXXX
<br> Skutečnost
XXXX
<br> Návrh 2018 Příjmy - text
<br> 4121 294 100,00 292 750,00 1 251 000,00 Členské příspěvky
<br> 2144 2111 18 800,00 18 800,00 0,00 Příjmy zájezd
<br> 2144 2324 0,00 0,00 4 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
<br> 6310 2141 1 000,00 754,00 1 000,00 Úroky
<br> Příjmy celkem 313 900,00 312 304,00 1 256 000,00
<br>
<br> XXX XXX Schválený
XXXX
<br> Skutečnost
XXXX
<br> Návrh 2018 Financování - text
<br> 8115 0,00 - 10 549,00 85 600,00 Financování
<br> Financování
celkem
<br> 0,00 - 10 549,00 85 600,00
<br>
<br> XXX XXX Schválený
XXXX
<br> Skutečnost
XXXX
<br> Návrh 2018 Výdaje - text
<br> 2144 5011 66 400,00 66 314,00 73 500,00 Plat
<br> 2144 5021 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Dohody
<br> 2144 5031 16 600,00 16 583,00 18 400,00 Sociální pojištění
<br> 2144 5032 6 000,00 5 968,00 6 700,00 Zdravotní pojištění
<br> 2144 5038 400,00 400,00 400,00 Zákonné poj.4.2 promile
<br> 2144 5137 0,00 0,00 5 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 2144 5139 5 000,00 2 649,00 5 000,00 Materiál
<br> 2144 5161 1 000,00 232,00 1 000,00 Poštovné
<br> 2144 5166 0,00 0,00 800,00 Právní služby
<br> 2144 5167 6 000,00 2 600,00 7 000,00 Školení
<br> 2144 5168 39 000,00 35 344,00 39 000,00 Služby Keo,internetové stránky
<br> 2144 5169 140 900,00 140 549,00 1 150 000,00 Ostatní služby
<br> 2144 5173 1 000,00 0,00 1 000,00 Cestovné
<br> 2144 5175 12 300,00 12 201,00 18 000,00 Pohoštění
<br> 2144 5363 4 000,00 4 000,00 0,00 Sankce,pokuty
<br> 6310 5163 3 000,00 2 772,00 3 500,00 Bankovní poplatky
<br> 6399 5362 300,00 144,00 300,00 Daň z úroků
<br> Výdaje celkem 313 900,00 301 756,00 1 341 600,00
<br> V Hnanicích dne 10.05.2018 účetní svazku: XXXX XXXXXXXX
<br> předseda svazku: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Na fyzické desce Vyvěšeno dne: XX.XX.2018 Sňato dne:
<br> Na elektronické desce Vyvěšeno dne: 16.05.2018 Sňato dne:
<br> Návrh rozpočtu bude vyvěšen do doby schválení rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Návrh rozpočtu v listinné podobě k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí po dobu úředních hodin <.>
<br> Zveřejněno na internetových stránkách SZVO Daníž odkaz níže: http://www.daniz.cz/dokumenty-svazku/

Načteno

edesky.cz/d/1962893


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz