« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o pravidelném jednání zastuptielstva - 6.11.2012

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o pravidelném jednání zastuptielstva - 6.11.2012

Obec Horní Dunajovice 102 IČO: 00292818
671 34 Horní Dunajovice 102 tel: 515273224
<br>
<br>
<br> Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva Obce Horní Dunajovice
<br>
<br> Pravidelné jednání zastupitelstva Obce Horní Dunajovice se koná dne
<br> 6.11.2012 v 17.00 hod <.>
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br>
Program jednání:
---------------------
<br> 1.Kontrola zápisu z minulého jednání zastupitelstva
2.Rozpočtové opatření
3.Souhlas s právem provádění honitby
4.Návrh na výkup dřeva na stojato (topol)
5.Projednání úsporných opatření (zaměstnanci OÚ)
6.Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce
7.Schválení vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru <,>
přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
8.Různé
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 30.10.2012 Vyvěšeno na elektronické úřední desce OU dne:30.10.2012
Sejmuto z úřední desky OU dne:7.11.2012 Sejmuto z elektronické úřední desky OU: dne 7.11.2012

Načteno

edesky.cz/d/1957342

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz