« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o směně pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o směně pozemků

Obecní úřad Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,67134 Horní Dunajovice
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE
<br>
<br> Obecní úřad v Horních Dunajovicích oznamuje zamýšlenou směnu níže uvedených pozemků <.>
<br>
Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku LV č <.>
<br> Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2538/6 lesní pozemek 42
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2/30 ostatní plocha 10001
<br> vedené u Katastrálního úřadu Znojmo <.>
<br>
<br> Vyzývá
k podání případných připomínek <.>
<br> Případné připomínky lze učinit písemným podáním na obecním úřadě v Horních Dunajovicích nejpozději do 9.10.2012 <.>
<br>
Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na obecním úřadě v Horních Dunajovicích,nebo je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br>
<br>
------------------------------------------------
XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
V Horních Dunajovicích dne XX.9.2012
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 20.9.2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 20.9.2012
Sňato z elektronické úřední desky dne 10.10.2012 Sňato z úřední desky dne 10.10.2012

Načteno

edesky.cz/d/1957338

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz