« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o záměru obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru obce

Obecní úřad Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,67134 Horní Dunajovice
<br>
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU OBCE
Obecní úřad v Horních Dunajovicích oznamuje zamýšlený převod níže uvedených pozemků
<br> - z vlastnictví obce do vlastnictví jiné osoby
<br> Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku
<br> Horní Dunajovice Domčice 95 orná půda
Horní Dunajovice Domčice 551/4 ostatní plocha
Horní Dunajovice Domčice 551/2 ostatní plocha
Horní Dunajovice Horní Dunajovice ´ 1189/2 ostatní plocha
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2220/56 orná půda
<br> - z vlastnictví jiné osoby do vlastnictví obce
<br> Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku
<br> Horní Dunajovice Domčice 518/2 ostatní plocha
Horní Dunajovice Domčice 518/3 ostatní plocha
Horní Dunajovice Domčice 518/19 ostatní plocha
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2538/7 lesní pozemek
Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2538/11 trvalý travní porost
<br> - pronájem
<br> Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku
<br> Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2345 trvalý travní porost
<br> vedené u Katastrálního úřadu Znojmo <.>
<br> Obecní úřad Horní Dunajovice vyzývá
k podání případných nabídek <.>
Nabídky lze učinit písemným podáním na obecním úřadě v Horních Dunajovicích nejpozději do 06.03.2015 <.>
Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na obecním úřadě v Horních Dunajovicích,nebo je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br>
------------------------------------------------
XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> V Horních Dunajovicích dne XX.02.2015
<br>
Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 17.02.2015 Vyvěšeno na elektronické úřední desce OU dne:17.02.2015
Sejmuto z úřední desky OU dne:06.03.2015 Sejmuto z elektronické úřední desky OU: dne 06.03.2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Telefon :
515273224
<br> E-mail : obec.horni.dunajovice@quick.cz
Fax :
515273224
<br> Bankovní spojení :
ČS Znojmo a.s <.>
Účet :
1581876389/0800
IČO :
00292818

Načteno

edesky.cz/d/1957337

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz