« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Jihomoravský kraj,Hroznová 17,60300 Brno
<br> OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Evidence Parcelní Druh pozemku Podíl státu
parcel* číslo
<br> Horní Dunajovice Horní Dunajovice 2 2622/9 orná půda 1/1
<br> vedené u: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Znojmo
<br> 2.SPÚ v y z ý v á
k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 18.5.2015
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Jihomoravský kraj,Hroznová 17,60300 Brno
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno k
<br> poštovní přepravě <.>
<br> Ing.XXX XXXXXX
<br> ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Jihomoravský kraj
<br> datum vyvěšení: datum sejmutí oznámení:
18.2.2015 18.5.2015
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města pracovník obce/města
<br>
<br> *) 1- Katastr nemovitostí - stavební 6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
2 - Katastr nemovitostí - pozemkové 7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové 8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
4 -Pozemkový katastr - stavební 9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
5 -Pozemkový katastr - pozemkové Strana 1 z 1
<br>
2015-02-09T08:34:10+0100
<br>
2015-02-09T11:36:32+0100


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz