« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Informace o Nadaci Partnerství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o Nadaci Partnerství

a
<br> „___/N
<br> ( * (?.<.> - nadace MORAVSKÉ WWW.PARTNERSTVI-OPS.CZ
<br> '.pa r t n e rStVI WWSKE Partnerství,o.p.s.založená Nadací Partnerství m STEZKY Údolní 33,602 00 Brno.telefon: +420 515 903 111
<br> e-mail: partnerstvi.ops©nap.cz
<br> | LIDÉ A PŘÍRODA
<br> Obec Horní Dunajovice XXXXXXXX XXXXXXX,starosta Horní Dunajovice čp.XXX XXX XX Horní Dunajovice
<br> V Brně 5.prosince 2014
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci,uzavřené dne 8.ledna 2014 mezi obci Horní Dunajovice a Partnerstvím o.p.s.se sídlem v Brně,jejímž cílem je prohloubení vzájemné spolupráce při rozvoji a propagaci vinařské turistiky ve spojení s Moravskými vinařskými Stezkami,Vám podáváme následující přehled o realizovaných a plánovaných aktivitách:
<br> Aktivity realizované v roce 2014
<br>.realizace 1.etapy komplexní obnovy a oprav značení MVS V rámci spolupráce s Jihomoravským krajem se Nadaci Partnerství podařilo v r.2014 dohodnout dotaci na obnovu a opravy značení MVS ve výši 400 tis.Kč na Kyjovské,Mutěnické a Znojemské vinařské stezce.Opravy byly zrealizovány během léta a podzimu 2014 na celkem 320 km stezek.Obce,na jejichž katastrech se značení nachází,se podílely na opravách úhradou ve výši 60 % nákladů,partnerské obce byly zvýhodněný a podílely se úhradou 40 % nákladů.V prosinci 2014 bude projednána v Radě JMK podpora 2.etapy oprav značení,které se budou týkat vinařských stezek Vekopavlovická a Podluží,a budou realizovány v roce 2015 <.>
<br>.propagace (cyklo)turistíckých a vinařských akcí v rámci Kalendáře akcí na vinařských stezkách (vydáno v nákladu 12 000 ks)
<br> k prolistování na http:/]vinarske.stezky.cz/Akce/Tisteny- - "“a"“ “W=“ “““! Kalendář akcí 2014
<br> kalendar-akci.aspx „ <.>
<br> o uspořádání 2 seminářů o rozvoji MVS pro zástupce obcí: 25.6.Hodonín —téma: Obnova a údržba vinařských stezek,17.9.— Holíč — téma: Marketing vinařských stezek,přenos zkušeností mezi moravskými a slovenskými zástupci
<br>.správa a aktualizace facebookových stránek MVS (v současnosti 700 Iiků) a webových stránek www.stezky.cz,kde má každá partnerská obec vlastní profil.Návštěvnost webových stránek se v roce 2014 zvýšila na 65 000 unikátních návštěv <.>
<br> : uspořádání cykloturistických akcí na vinařských stezkách v rámci seriálu KRAJEM VÍNA 2014: — Májové putování okolím Modrých Hor (Velkopavlovicko) — Po vinařských stezkách Kyjovska (Kyjovsko) — Letní putování po vinařských stezkách (Mikulovsko) — Tour de burčák (Znojemsko)
<br> K seriálu KRAJEM VÍNA 2014 se přidaly také akce dalšich spolupracujících pořadateiů - Na kole vinohrady — jaro/podzim (Uherskohradišťsko),Po vinařských stezkách 5 ČRo Brno (Dolnokounicko),Májová vyjížďka po vinařskýchs tezkách (Znojemsko),Otevírání a zavírání Lichtenštejnských stezek (Břeclav a LVA),Krajem kvetoucí révy (Velké Němčice a okolí),Expedice krajem André (Hustopečsko),Velkomoravské stezky (LVA),Ždánický hístopedál (Ždánice),Putování za burčákem (Modré Hory).Celkem cykloseriál Krajem vína 2014 navštívilo přes 6000 návštěvníků.Nadace Partnerství zajišťovala společnou propagaci
<br> Podporujeme,plánujeme & tvoříme v partnerství s vámi
<br> Partnerství.o.p.s.je zapsána v rejstriku obeoně prospěšných společnosti vedeném Krajským soudem v Brně.oddíl C),vložka 157 I Kč: 26265817 !DIČ; CZ26268517
<br> i“ nadace \ MORAVSKÉ WWW.PARTNERSTVl-DPS.CZ <,>
<br> pa r t n e rstv.„ INARSKE Partnerství,o.p.s.založená Nadaci Partnerství
<br> (? STEZKY Údolní 33,602 00 Brno,telefon: +420 515 903 111
<br> e-mall: partnerstvi.ops©nap.cz
<br> | upe A PŘÍRODA
<br> ' obnovu původních informačních panelů za nový typ (viz.obrázek),který obsahuje informace o obci,zkrášluje prostranství v obci a poskytuje turistům místo k posezení
<br>.profesionální zpracování žádosti o dotace,dotační management,zpracování studií a projektů v oblasti turistiky (vinařské,cyklo atd.)
<br> Děkuji Vám za spolupráci v letošním roce a těším se na příští <.>
<br> S přáním příjemných Vánoc a mnoha spokojených kilometrů na Moravských vinařských stezkách
<br> Ásana,o.p.s <.>
<br> “% Údolní 33,502 00 Brno [El: (+430) 515 (103131
<br> *: a.wc: „
<br> \ Říš JC.Po 253 BF: i?.eaumm— * DlC: C? 26 26 8817
<br> <.>,B"“S Odd D.VI.187 XXX XXXXXXXXX
<br> Manažerka Moravských vinařských stezek,Nadace Partnerství
<br> tel.: 608 337 137,e-mail: eva.kvagilova©nap.cz
<br> Příloha:.Faktura za práce provedené podle Smlouvy o partnerství a spolupráci v roce 2014
<br> Podporujeme,planujeme : tvoříme v partnerstvi e vámi
<br> Partnerství.o,p.s.je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl O.vicžka 187 ! IČ; 26268817 ! DIČ: C228268817


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz