« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva obce

Obec Horní Dunajovice 102 IČO: 00292818
671 34 Horní Dunajovice 102 tel: 515273224
<br>
<br> Oznámení o pravidelném jednání zastupitelstva Obce Horní Dunajovice
<br>
<br> Pravidelné jednání zastupitelstva Obce Horní Dunajovice se koná dne
<br> 17.12.2014 v 17.00hod <.>
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br>
Program jednání:
---------------------
<br> 1.Kontrola zápisu z minulého jednání zastupitelstva
1.Jednací řád zastupitelstva
1.Žádost o stavební místo
1.Žádost R.Fialy - pozemek pod vodojemem (možnosti vyřešení – odkup,nájem)
1.Informace nadace Partnerství
1.Projednání „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015 – 2019
1.Smlouva o smlouvě budoucí
1.Žádost od SÚS JMK o vyčištění vodoteče u mostu před křižovatkou Višňové – Trstěnice
1.Ekologické řešení biologického odpadu SZVO Daníž – vyúčtování projektu
1.Žádost o pronájem sálu KD za účelem pořádání plesu (ZŠ,Myslivecké sdružení)
1.Zpráva finančního výboru
1.Rozpočtové opatření
1.Rozpočtové provizorium
1.Žádost o opravu dešťové kanalizace (u nemovitosti čp.233)
1.Úhrada veřejného bruslení
1.Pověření pro starosty obce k provádění rozpočtových opatření
1.Pověření pro starosty obce k podpisu jiných dokumentů
1.Různé
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 10.12.2014 Vyvěšeno na elektronické úřední desce OU dne: 10.12.2014
Sejmuto z úřední desky OU dne: 18.12.2014 Sejmuto z elektronické úřední desky OU dne: 18.12.2014

Načteno

edesky.cz/d/1957329

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz