« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

V/B
<br> ZÁPIS () VÝSLEDKU VOLEB no ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,mesta,městské části,městského obvodu) vaí—vaajwěee.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres; „zapíše.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).19:4Q:.T.11:1Q:291?.byly podle výeledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Pocet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebnich komisi,ktere předaly výsledek hlasování 1 Seznam čisel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Pocet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 520 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 335 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 335
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Poradí Jméno a přijmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.1 — Křesťanská & demokratická unie — Československá strana lidová ].XXXXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXX dá X.XX?
<br> Volební strana Č.2 — Komunistická strana Čech a Moravy
<br> l.Ladielav Březina 57 l.212
<br> 2.Lenka Czehovska 46 3.190
<br> 3.XXXX XXXXXXX XX X.XXX Volební gtrana Č,X — Česká Strana sociálně demokratická
<br> ].XXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> ?.Barbora Plotzerova 37 5.96
<br> B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jmeno a přijmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad <.>
<br> Volební strana č.l — Křesťanská a demokratická unie » Českosloveneká strana lidová
<br> 1.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.Ludmila Czodkova XX X.46 3.XXXXX XXXXX XX X.XX &.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> Volební etrana č.2 — Komuniatická strana Cech a Morovy
<br> i.XXXXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.3 » Česka Strana sociálně demokratická
<br> 1.XXXXX XXXXXX XX X,XX X.XXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XX &.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXXX XXXXXXX XX d.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> 594091 — Str.Č.1
<br> V/B
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB no ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Volební strana č.l — Křestanaká a demokratická unie — Československá strana lidová
<br> Počet hlasů pro stranu: 638,hranice: 116,6 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXXXXX XXXXXX XXX X.XXXXXX XXXXXXX XXX X.XXXXX XXXXXXXX XXX Q.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXXXX XXXXX X? X.XXXXXX XXXXXX XX
<br> Volební strana č.X — Komunistická strana Čech a Moravy
<br> Počet hlasů pro stranu: 917,hranice: 167,2 Kandidáti Poř.Jméno a přijmení Počet hlaaů Číslo 1.XXXXXXXX XXXXXXX XXX X.XXXX XXXXXXX XXX X.Lenka Czehovska XXX X.XXXXXXXX XXXXXX XXX X.XXXXX XXXXXXX XXX X.XXXXXX XXXXXXXX XX Volební Strana č.X — Česká strana Sociálne demokratická Počet hlasů pro stranu: 543,hranice: 84,7 Kandidáti Poř.Jméno a přijmení Počet hlaaů číalo 1.XXX XXXXX XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXXXXXX XXXXXXXXXX XX X.XXXX XXXXXX XXX X.XXXXX XXXXXX XX
<br> Hodina,den,měaic a XXX vyhotovení zápisu
<br> Počet listů přílohy č.X: 1
<br> Jména,přijmení a podpisy: l) / zaměatnanec obce,jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
<br> tequila-1.61.levá.L'áé=.r-i;fr3-i-.-1a.<.> %W/ďÁ/W:
<br> zamestnanec Leskeho statistickeho uradu: omutna Petra „.“a
<br> 1) Pokud je zápie vyhotoven jako předběžné výeledky (5 43 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů),není tiskový výstup podepsán výše Uvedenými osobami,ale určeným vyškoleným zaměstnancem CSÚ:
<br> 59141091 — Str.č.2
<br> Příloha č.1
<br> K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DD ZASTUPITELSTVA OBCEl) List č.1 Obec (městys,město,městská část,městský obvod) Hess?.Dassjsviss.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.3319ij.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Volební obvod č.1 Volby ve dnech idnežz.<.> ĚQ:ĚQ:.Í.ĚĚ:ŠQ=gQá4
<br> 1,Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího zjištbvání výsledků voleb a seznam volebních stran,které ji vyhověly (5 45 odst.1 zákona):
<br> Celkem platných hlasů: 2098 Počet volených členů zastupitelstva: ?
<br> Přepoč.základ
<br> Volehnl strana Počet Počet pro porovnání Poměr hlasů hlasů kand.k hranici k základu v % č l — Křest.demokr.unie—Čs.str.1id.638 6 1?98,28 35,47 ( 2 — Komunistická str.Čech a Moravy 917 6 1798,28 50,99 3 a Česká str.sociálně demokrat.5%3 7 2098,00 25,88
<br> Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice <.>
<br> Seznam volebních stran,které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb: Křest.demokr.unie—Čs.str.lid.Komunistická str.Čech a Moravy Česká str.sociálně demokrat <.>
<br> 2.Pořadí vypočtených podílů,počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
<br> Pořadí Hodnota podilu Čislo a zkrácený název volební strany 1.911,00 2 — Komunistická str.Čech a Moravy 2.638,00 1 _ Křest.demokr.unierčs.str.lid.3.543,00 3 » Česká str.sociálně demokrat.4.458,50 2 — Komunistická str.Čech a M...

Načteno

edesky.cz/d/1957325

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz