« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - oznámení o době a místu konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o době a místu konání voleb

Volby do Zastupitelstev obcí
konané ve dnech 10.a 11.října 2014
Oznámení o době a místu konání voleb
<br>
<br>
Starosta obce Horní Dunajovice podle § 29 zákona č.491/2001Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
<br> Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
<br> dne 10.října 2014 od 14.00 hod.do 22.00 hod.a
dne 11.října 2014 od 8.00 hod.do 14.00 hod <.>
<br> Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je zasedací místnost obecního úřadu v Horních Dunajovicích čp.102 <.>
Voliči bude umožněno hlasování prokázáním své totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem <.>
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky <.>
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
XXXXXXXX XXXXXXX
Starosta obce Horní Dunajovice
<br>
V Horních Dunajovicích dne 25.9.2013
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne 25.9.2013
Sňato dne
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 25.9.2013
Sňato dne

Načteno

edesky.cz/d/1957324

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz