« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Fin 2-12 - DSO H.Dunajovice - Želetice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Fin 2-12 - DSO H.Dunajovice - Želetice

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2015 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Horní Dunajovice a Želeti Tlaková kanalizace a inte Želetice 49,671 34 Želetice
<br> 712144452015 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 71 400,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 71 400,00 71 206,0099,73 99,73
<br> 0000 1 076 100,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 076 300,00 1 076 113,00100,00 99,98
<br> 1 147 500,00 1 147 700,00 1 147 319,000000 * 99,98 99,97
<br> 1 147 500,00 1 147 700,00 1 147 319,00000 ** 99,98 99,97
<br> 2321 100,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 100,00 1,001,00 1,00
<br> 2321 10 000,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 69 800,00 66 744,00667,44 95,62
<br> 10 100,00 69 900,00 66 745,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 660,84 95,49
<br> 10 100,00 69 900,00 66 745,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 660,84 95,49
<br> 6310 200,002141 Příjmy z úroků (část) 200,00 66,1633,08 33,08
<br> 200,00 200,00 66,16Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 33,08 33,08
<br> 200,00 200,00 66,16Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 33,08 33,08
<br> 1 157 800,00 1 217 800,00 1 214 130,16PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 99,70104,87
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 2321 20 000,005021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 12 000,0060,00 60,00
<br> 2321 20 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 45 000,005141 Úroky vlastní 45 000,00 23 783,0052,85 52,85
<br> 2321 10 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 10 000,00 0,000,00 0,00
<br> 2321 0,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 4 000,00 3 733,000,00 93,33
<br> 2321 78 100,005169 Nákup ostatních služeb 67 100,00 21 780,0027,89 32,46
<br> 2321 0,005171 Opravy a udržování 67 000,00 66 744,000,00 99,62
<br> 173 100,00 233 100,00 128 040,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 73,97 54,93
<br> 173 100,00 233 100,00 128 040,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 73,97 54,93
<br> 6310 2 000,005163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 655,5782,78 82,78
<br> 2 000,00 2 000,00 1 655,57Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 82,78 82,78
<br> 2 000,00 2 000,00 1 655,57Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 82,78 82,78
<br> 175 100,00 235 100,00 129 695,57VÝDAJE celkem: ************************************************************ 55,1774,07
<br> strana 2.1
<br>
<br> III <.>
<br> text
<br> Název
<br> Číslo
položky
(řádku)
<br> r
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8115 93 300,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 93 300,00 -8 434,59-9,04 -9,04
<br> 8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8124 -1 076 000,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -1 076 000,00 -1 076 000,00100,00 100,00
<br> 8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> 8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8213 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8214 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8215 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8217 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8218 0,00Aktivní krátkodobé...

Načteno

edesky.cz/d/1957317

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz