« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Horní Dunajovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Horní Dunajovice

<.> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO opaca UZEMNIHO PLANOVÁNI A STRATEGICKÉHO ROZVOJE oddělení územního plánování
<br> OBROKOVÁ 1/12,669 22 ZNOJMO
<br> Váš dopis značky,/zc dne naše značka oprávněná tel.: 515 216 333 Znojmo dne MUZN 4169612016/78/Kr úřední osoba c-maíl: 18.5.20 MS Ing.XXXXXX XXXXXX lr'buse.krai.ka:?X:muzno'mdo/.VEREJNA VYHLAŠKA
<br> oznAMElvío VEŘ'EJNÉM'PROJEDNIÁNÍ NÁVRHU ZMENY C.1 UZEMNIHO PLANU HORNI DUNAJOVICE
<br> Obec s rozšířenou působností — MěÚ Znojmo,odbor odbor územního plánování a strategického rozvoje,který na žádost obce Horní Dunajovice dle 5 6 odst.1 písm.c) zák.č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,pořizuje změnu územně plánovací dokumentaci pro obec Horní Dunajovice,oznamuje podle ustanovení 5 52 odst.1 stavebního zákona veřejné projednání
<br> _ _,_ NÁVRHU,ZMENY C.1 UZEMNIHO PLANU HORNI DUNAJOVICE
<br> Veřejné projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Horní Dunajovice doplněné odborným výkladem projektanta (AR projekt,s.r.o <.>,Brno,Ing.arch.Milan Hučík) se uskuteční
<br> ve středu 22.6.2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OU Horní Dunajovice <.>
<br> nebo na odboru územního plánování a strategického rozvoje,oddělení územního plánování MěÚ ve Znojmě,Obroková 10,5.nadzemní podlaží,dveře č.416.Návrh projednávané dokumentace velektronícké podobě je možné si prohlédnout na webové stránce s adresou htt :!fwwwzno'mocit.cz/ — odkaz mapový server - rubrika územní plány.Zvolit „Seznam obci“.Klínout na název příslušné obce.V novém okně se zobrazí informace o platné i projednávané ÚPD <.>
<br> Ve lhůtě do 7 dnů ode dne veře'ného ro'ednání tj.do 29.6.2016 může každý uplatnit u pořizovatele na adrese MěU Znojmo,odbor územního plánování a strategického rozvoje,odděleni územního plánování,Obroková 1/12,669 22 Znojmo písemné připomínky a dotčené osoby námitky <,>
<br> vymezit územi dotčené námitkou.Dotčené osoby jsou podle 5 52 odst.2 stavebního zákona
<br> vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti.K později uplatněným stanoviskům,připomínkám a námitkám se nepřihlíží <.>
<br> 451W? Vím '" Městský úřad Znojmo
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX odbor územního plánování referent odd.územního plánování a strategicíšého rozvoje
<br> být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Horní Dunajovice a MěÚ
<br> Vyvěšeno elektronické podobě dne: 373 - "3 2016 Sejmuto v písemné i elektronické podobě dne:
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznamení <.>
<br> \

Načteno

edesky.cz/d/1957315

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz