« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - DSO Moravia - Fin 2-12M

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Moravia - Fin 2-12M

Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2015
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Moravia
Višňové 212
<br> 671 38 Višňové
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,00 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 225 000,00 225 000,00 ****** 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 32 000,00 257 000,00 257 000,00 803,13 100,00
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.1 000,00 1 000,00 ****** 100,00
<br> 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 000,00 150 000,00 ****** 100,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000,00 150 000,00 ****** 100,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 200,00 34,43 17,22 17,22
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200,00 200,00 34,43 17,22 17,22
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 200,00 408 200,00 408 034,43 ****** 99,96
<br> 05.02.2016 19h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 11
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 2219 5139 Nákup materiálu j.n.8 000,00 7 704,07 ****** 96,30
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 000,00 7 704,07 ****** 96,30
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 27 000,00 32 750,00 121,30 121,30
3639 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 3 000,00 790,00 26,33 26,33
3639 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 274,00 27,40 27,40
3639 5163 Služby peněžních ústavů 400,00 40,00 ****** 10,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 4 555,65 151,86 151,86
3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00
3639 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
3639 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 500,00 120,00 ****** 24,00
3639 5901 Nespecifikované rezervy 304 900,00 671 900,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.340 900,00 708 800,00 38 529,65 11,30 5,44
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 200,00 1 200,00 1 064,00 88,67 88,67
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 200,00 1 200,00 1 064,00 88,67 88,67
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 6,55 ****** 6,55
<br> 6399 Ostatní finanční operace 100,00 6,55 ****** 6,55
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 342 100,00 718 100,00 47 304,27 13,83 6,59
<br> 05.02.2016 19h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 11
<br>
<br> Licence: DS5Y XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 309 900,00 309 900,00 360 730,16- 116,40- 116,40-
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223
Uhrazené spl.dlouhod.přij.půjč.prostř.(-) 8224
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8225
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Operace z peněžních účtů organizace nemající
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů n...

Načteno

edesky.cz/d/1957310


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz