« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Výkaz Fin 2-12 (2017)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz Fin 2-12 (2017)

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Horní Dunajovice Horní Dunajovice 102,671 34 Horní Dunajovice
<br> 002928182017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 240 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 692 000,00 1 691 199,90136,39 99,95
<br> 0000 350 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 350 000,00 43 077,9912,31 12,31
<br> 0000 145 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 157 800,00 157 777,74108,81 99,99
<br> 0000 1 380 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 680 000,00 1 679 443,11121,70 99,97
<br> 0000 760 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 760 000,00 536 750,0070,63 70,63
<br> 0000 3 031 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 408 100,00 3 408 078,94112,44 100,00
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 9 000,00 8 532,000,00 94,80
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 8 500,00 8 425,000,00 99,12
<br> 0000 324 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 325 800,00 325 704,00100,53 99,97
<br> 0000 8 900,001341 Poplatek ze psů 9 800,00 9 730,00109,33 99,29
<br> 0000 4 500,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 500,00 1 080,0024,00 24,00
<br> 0000 14 000,001361 Správní poplatky 14 000,00 11 700,0083,57 83,57
<br> 0000 31 000,001381 Daň z hazardních her 31 600,00 31 551,45101,78 99,85
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 15 000,00 10 637,360,00 70,92
<br> 0000 885 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 006 300,00 1 006 223,07113,70 99,99
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 100,00 24 091,000,00 99,96
<br> 0000 117 300,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 117 300,00 117 300,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 619 800,00 619 245,000,00 99,91
<br> 0000 0,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 877 200,00 877 143,400,00 99,99
<br> 8 290 700,00 11 110 800,00 10 567 689,960000 * 127,46 95,11
<br> 8 290 700,00 11 110 800,00 10 567 689,96000 ** 127,46 95,11
<br> 1032 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 300,00 23 270,500,00 99,87
<br> 0,00 23 300,00 23 270,50Podpora ostatních produkčních činností1032 * 0,00 99,87
<br> 0,00 23 300,00 23 270,50Lesní hospodářství103 ** 0,00 99,87
<br> 3113 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 800,00 5 725,000,00 98,71
<br> 0,00 5 800,00 5 725,00Základní školy3113 * 0,00 98,71
<br> 0,00 5 800,00 5 725,00Předškolní a základní vzdělávání311 ** 0,00 98,71
<br> 3341 2 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 90,004,50 4,50
<br> 2 000,00 2 000,00 90,00Rozhlas a televize3341 * 4,50 4,50
<br> 2 000,00 2 000,00 90,00Sdělovací prostředky334 ** 4,50 4,50
<br> 3392 0,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 600,00 8 600,000,00 100,00
<br> 0,00 8 600,00 8 600,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 0,00 100,00
<br> 3399 0,002112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 600,00 580,000,00 96,67
<br> 0,00 600,00 580,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 0,00 96,67
<br> 0,00 9 200,00 9 180,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 0,00 99,78
<br> 3511 12 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 000,00 13 000,00108,33 100,00
<br> 3511 9 600,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 9 600,00 7 400,0077,08 77,08
<br> 21 600,00 22 600,00 20 400,00Všeobecná ambulantní péče3511 * 94,44 90,27
<br> 21 600,00 22 600,00 20 400,00Ambulantní péče351 ** 94,44 90,27
<br> 3612 30 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 800,00 45 738,00152,46 99,86
<br> 3612 190 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 190 000,00 189 193,0099,58 99,58
<br> 220 000,00 235 800,00 234 931,00Bytové hospodářství3612 * 106,79 99,63
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 220 000,00 235 800,00 234 931,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 106,79 99,63
<br> 3632 0,002139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.3 000,00 3 000,000,00 100,00
<br> 3632 0,003112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 10 800,00 8 100,000,00 75,00
<br> 3632 0,003113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 700,00 0,000,00 0,00
<br> 0,00 16 500,00 11 100,00Pohřebnictví3632 * 0,00 67,27
<br> 3639 163 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 163 000,00 127 121,0077,99 77,99
<br> 3639 0,003111 Příjmy z prodeje pozemků...

Načteno

edesky.cz/d/1957308

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz