« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Dunajovice - Závěrečný účet obce za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2017

Obec Horní Dunajovice Závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 1/16
<br> Obec Horní Dunajovice
<br>
<br>
Závěrečný účet za rok 2017
sestavený ke dni 31.12.2017
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Horní Dunajovice
<br> Adresa Horní Dunajovice
<br> 67134 Horní Dunajovice
<br> IČ 00292818
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 515273224
<br> E-mail obec.horni.dunajovice@quick.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br> Obec Horní Dunajovice je spravována 7 členným zastupitelstvem <.>
<br>
<br> Složení zastupitelstva obce k 31.12.2017 – XXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Starosta obce: XXXXXXXX XXXXXXX,uvolněný pro funkci
<br>
<br> Místostarosta obce: XXXXXXXX XXXXXX,neuvolněný pro funkci
<br>
<br> Kontrolní výbor k 31.12.2017 – předseda – XXXXX XXXXXXXX,členové – XXXXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Finanční výbor k XX.XX.2017 – předseda XXXXX XXXXXX,členové – XXXXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Zřizované organizační složky
<br> - Místní knihovna
<br> - Sbor dobrovolných hasičů
<br>
<br> Zřizované příspěvkové organizace
<br> - Základní škola a Mateřská škola,Horní Dunajovice,okres Znojmo,příspěvková organizace,671 34 Horní
<br> Dunajovice
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Horní Dunajovice Závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 2/16
<br>
<br> Hospodářská činnost
<br> - hostinská činnost – živnostenský list vydán na dobu neurčitou,datem vzniku živnostenského oprávnění
<br> Od 01.04.2004
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Majetek
<br> III.Komentáře
<br>
<br>
<br> Obec Horní Dunajovice Závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 3/16
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> plátci
1691199.90 1240000.00 136.39 1692000.00 99.95 800.10
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob placená
<br> poplatníky
43077.99 350000.00 12.31 350000.00 12.31 306922.01
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
<br> srážkou
157777.74 145000.00 108.81 157800.00 99.99 22.26
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1679443.11 1380000.00 121.70 1680000.00 99.97 556.89
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 536750.00 760000.00 70.63 760000.00 70.63 223250.00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3408078.94 3031000.00 112.44 3408100.00 100.00 21.06
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy ze
<br> zemědělského půdního fondu
8532.00 0.00 0.00 9000.00 94.80 468.00
<br> 1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění
<br> funkcí lesa
8425.00 0.00 0.00 8500.00 99.12 75.00
<br> 1340
Poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy
325704.00 324000.00 100.53 325800.00 99.97 96.00
<br> 1341 Poplatek ze psů 9730.00 8900.00 109.33 9800.00 99.29 70.00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1080.00 4500.00 24.00 4500.00 24.00 3420.00
<br> 1361 Správní poplatky 11700.00 14000.00 83.57 14000.00 83.57 2300.00
<br> 1381 Daň z hazardních her 31551.45 31000.00 101.78 31600.00 99.85 48.55
<br> 1382
Zrušený odvod z loterií a pod.her
<br> kr.výher.hrac.přístrojů
10637.36 0.00 0.00 15000.00 70.92 4362.64
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 1006223.07 885000.00 113.70 1006300.00 99.99 76.93
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8929910.56 8173400.00 109.26 9472400.00 94.27 542489.44
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 83998.50 45000.00 186.66 86100.00 97.56 2101.50
<br> 2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
<br> za účelem prodeje
580.00 0.00 0.00 600.00 96.67 20.00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 127121.00 163000.00 77.99 163000.00 77.99 35879.00
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<br> a jejich částí
237032.00 231400.00 102.43 240100.00 98.72 3068.00
<br> 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1249.27 2500.00 49.97 2500.00 49.97 1250.73
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 81024.00 0.00 0.00 81600.00 99.29 576.00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 534004.77 441900.00 120.84 576900.00 92.56 42895.23
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 215860.00 0.00 0.00 216000.00 99.94 140.00
<br> 3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
<br> jejich částí
8100.00 0.00 0.00 10800.00 75.00 2700.00
<br> 3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
<br> dlouhodobého majetku
0.00 0.00 0.00 2700.00 0.00 2700.00
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 223960.00 0.00 0.00 229500.00 97.59 5540.00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSF...

Načteno

edesky.cz/d/1957306

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz