« Najít podobné dokumenty

MČ Opava - Suché Lazce - Zápis z 30. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Opava - Suché Lazce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 30. zasedání

Program 30.zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 13.3.2018 v 18:15 hod <.>
<br> 1 / 30 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 30 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 30 Schválení dotací pro složky v Suchých Lazcích
4/ 30 Kontrola usnesení ze dne 11.1.2018
5 / 30 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
<br> od 12.1.2018 - 12.3.2018
6 / 30 Majetkové záležitosti
7 / 30 Schválení výběrového řízení na zhotovitele opravy KZ
8 / 30 Schválení prostor pro svatební obřady v Suchých Lazcích
9 / 30 Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
10 / 30 Chodník Přerovec
11 / 30 Oprava vjezdu v centru obce (Moštárna)
12 / 30 Různé
13 / 30 Závěr
<br> Přítomni dle prezenční listiny: 10
<br> 1 / 30 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce <.>
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
<br> zasedání.Taktéž konstatoval,že na dnešním zasedání není přítomna Mgr.et Mgr <.>
XXXXXXX XXXXXXXXXXX (řádně omluvena).Zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> - Zastupitelé souhlasí: 10
<br> 2 / 30 Volba ověřovatelů a zapisovatelky <.>
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová <.>
- Ověřovateli byli zvoleni PhDr.XXXXXXX XXXXX a p.XXXXX XXXXX <.>
- Zastupitelé souhlasí: X
- Zdržel se: 1
<br> 3 / 30 Schválení dotací pro složky v Suchých Lazcích <.>
- Starosta obce informoval zastupitele o žádostech obecních složek o dotaci pro rok
<br> 2018 <.>
<br> TJ Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Suché Lazce o dotaci ve výši 200 000 Kč <,>
<br> v loňském roce čerpali dotaci 190 000 Kč <.>
- P.L.L.se vyjádřil k fungování TJ Suché Lazce v loňském roce.Byla pořádána
<br> fotbalová utkání mužů,dorostu i nejmladších žáků,která se konají od půlky XXXXXX do
června a od půlky srpna do listopadu.Dále byl pořádán dětský den.P.L.vyzdvihl
práci s mládeží,hlavně s malými dětmi.Podotkl,že je v dnešní době financování
problémové,sponzoring je minimální.V roce 2017 klub skončil v hospodaření
v mínusu cca 25 000 Kč.Nejvíce fotbalisty trápí havarijní stav budovy na fotbalovém
hřišti; bude se konat mimořádná valná hromada,na které se rozhodne,co bude
s budovou dál; zda si ji TJ Suché Lazce ponechá,anebo nabídne obci do správy <.>
<br> - P.XXXXX XXXXXXXXX se dotázal,zda bude nadále fungovat Hospůdka na hřišti <.>
<br>
<br> - P.L.L.odpověděl,že hospodu bude pronajímat sl.R.B.Podotkl,že je rád,že měl
někdo o pronájem hospody zájem.Provoz této hospody není rentabilní.Fungovaní
hospody je sezónní,do května bude hospoda otevřena přes víkend,od května přes celý
týden <.>
<br> - Ing.XXXX XXXXXXX poděkoval TJ Suché Lazce za činnost,kterou vykonávají pro obec a
s výší dotace souhlasí <.>
<br> - P.XXXXX XXXXXXXXX podotkl,že XXX XXX Kč byl měl být strop částky poskytnuté na
dotaci.Loni se zakoupily pro TJ Suché Lazce branky,světelná tabule,realizovala se
elektroinstalace,zavlažování; reálně jde do fotbalu daleko větší objem peněz <.>
<br> - Starosta poděkoval vedení TJ Suché Lazce za práci pro obec,hlavně vyzdvihl práci
s mládeží.Podotkl,že se mu nelíbí,že na valné hromadě TJ Suché Lazce zaznělo,že
obec pro fotbal nic nedělá,přitom je TJ Suché Lazce čerpá největší finanční
prostředky z obce a svojí činnost i na vybavení pro fotbalisty <.>
<br> - Starosta sdělil,že hřiště vypadá již v lepším stavu,vybudují se nové střídačky <.>
Problémem je budova,která není v dobrém stavu.Na budově se vykonají udržovací
práce,ale větší investice do této budovy nemá smysl.Je nutné se začít bavit o
budoucnosti celého sportoviště v Suchých Lazcích <.>
<br> - Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 200 000 Kč pro TJ Suché Lazce <.>
- Zastupitelé souhlasí: 10
<br> MS Hošťata
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí MS Hošťata o dotaci ve výši 30 000 Kč <.>
<br> V loňském roce sdružení o dotaci nežádalo <.>
- Bc.J.Ž.sdělila,že finance jsou hlavně na ochranu přírody,na činnost na ochranu
<br> zvěře.Výdaje jsou na krmivo,obnovu remízku,každoročně se pořádá 5 brigád
v krajině.10 000 Kč je na jadrné krmivo pro zvěř a 20 000 Kč na krmelec,který je
v dezolátním stavu a potřebuje nutnou obnovu <.>
<br> - Starosta se zeptal,zda by bylo možné uskutečnit myslivecký ples v Suchých Lazcích <.>
- Bc.J.Ž.sdělila,že ples je i s večeři a neví,zda by měli i v Suchých Lazcích takové
<br> zázemí jako v Podvihově <.>
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro MS Hošťata <.>
- Zastupitelé souhlasí: 10
<br> AVZO TSČ CR SKÁLA
- Starosta prezentoval zastupitelům žádost o dotaci AVZO ve výši 25 500 Kč.V
<br> loňském roce čerpali dotaci ve výši 47 500 Kč
- PhDr.XXXXXXX XXXXX sdělil,že finance budou využity na údržbu areálu střelnice a na
<br> akce pořádané pro děti jako je Střelecký den <.>
- Ing.XXXX XXXXXXX se dotázal,jak nadále probíhá jednání ohledně pozemků na Strážnici <.>
- Starosta informoval,že je přislíbeno jednání s majitelem <.>
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 25 500 Kč pro AVZO TSČ ČR
<br> SKÁLA <.>
- Zastupitel...

Načteno

edesky.cz/d/1869194

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Opava - Suché Lazce
03. 08. 2020
08. 06. 2020
28. 02. 2020
28. 02. 2020
10. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Opava - Suché Lazce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz